Flådestation

Folketinget har besluttet at øge forsvarsbudgettet skal bringes op på 2% af BNP. Og derfor mener vi fra Atassut Nuuk, at vi skal arbejde for at sikre at der kommer en flådestation i Nuuk.

Vi har jo søværnet som ligger her i Nuuk, Arktisk Kommando er flyttet til Nuuk, og Grønnedal som bliver brugt i mindre omfang.

Det vil kunne gavne forsvaret at samle disse et sted, men også gavne vores kommune at de var samlet her Nuuk. Vi kan sikre arbejdskraft her i byen i mange år ved anlægsprojektet. Skatter og afgifter fra den kommer i brug. Og ikke mindst de opgaver der kommer for de liberale erhverv. Altså diverse servicekontrakter.

Det vi skal finde er, arealet til dette og ikke mindst sikre et mangeårigt engagement fra forsvaret på disse faciliteter.

Vores bud vil være at der potentielt ligger en forøgelse på et tre cifret mio. beløb af vores BNP hvis dette kan sikres, til gavn for vores kommune.

 

Lad os gøre det bedre – Atassut Nuuk

Anbefalede nyheder