Atassut Nuuk Generalforsamling

Vi har den 8. juni 2022 afholdt generalforsamling i Atassut Nuuk.

Det var en god aften, hvor den tidligere bestyrelses formand holdt tale, om de udfordringer som Covid-19 havde givet, og hvorfor man ikke har afholdt ret mange møde.

Regnskabet blev lagt frem, også her kunne man aflæse at Covid-19 ikke har skabt de store indtægter, ej heller udgifter.

Den nye bestyrelse takker den afgåede bestyrelse for deres arbejde gennem de seneste år.

Ny bestyrelse blev valgt og kom til at se således ud:

Formand:                             Nikolaj Rosing

Næstformand:                      Edvard Geisler

Kasser:                                Jan Joe Seidsen

Referent:                             Sara-Louise B. Rosing

Medlem:                              Pavia Kristensen

Medlem:                              Aviaq Kleist

Suppleant:                           Ane Louise Løvstrøm

Suppleant:                           Henrik Kristoffersen

 

Den nye bestyrelse, som konstituerede sig straks, har store ambitioner, og vil arbejde for at Atassut Nuuk fremadrettet får min. 1 kommunalbestyrelsesmedlem efter næste valg. Det vil være succeskriteriet. Og det den nye bestyrelse er enige om, er at Atassut Nuuk skal være mere synlig i de sociale medier. Og det arbejde er gået i gang.

Atassut Nuuk vil selvfølgelig også arbejdet for, at Atassut Nuuk får en repræsentant både i landstinget og i folketinget.

Ambitionerne vil være at arbejde for de værdier som Atassut står for. Atassut som er Grønlands eneste borgerlige liberale parti. Og vi ønsker øget personlig frihed, udvikle demokratiet, udvikle velfærdssamfundet – så man faktisk kan kalde det et velfærdssamfund, og ikke mindst skal vi være med til udvikle det liberale erhverv og hermed arbejdsmarkedet.

Vi håber at i borgere, som bor i Nuuk og generelt i kommunen vil følge os i vores arbejder. Og fremadrettet vil stemme på en af vores dygtige kandidater, uanset om det er til kommunal-, landstings-, eller folketingsvalg.

 

Med venlig hilsen.

Atassut Nuuk.

Anbefalede nyheder