Boligrenovering – 20 års plan

Kommuneqarfik Sermersooq har en boligmasse, som trænger til et gevaldigt løft. Atassut Nuuk vil efter næste valg arbejde for en 20 års plan, med 5 års delmål.

Skal vi bruge penge på at renovere dem, må vi renovere for at gøre boligerne egnet som menneskeboliger minimum 20 år frem.

Boligerne skal renoveres så de er energivenlige, og er det gamle små lejligheder, kunne man se på mulighederne for at slå lejligheder sammen til en, og få en nutidig tilpas lejlighed ud af dem.

Og det skal selvfølgelig vurderes, om standen er så dårlig, at det bedre kan betale sig med rive ejendommen ned og bygge nyt.

Og til det mangler der en plan for hvordan det skal klares. Og der vil vi fra Atassut Nuuk være med til at komme med holdbar plan, og følge det til dørs. Og det er der brug, for mange års manglende politisk vilje og måske manglende status i at holde boligerne ved lige, har gjort vores boligsituation vanskelig. Mange ressourcer skal bruges, for at boligmassen kan komme på et 2022 standard.

 

Lad os gøre det bedre – Atassut Nuuk

En trist dag, en statsmand er gået bort

Tidligere Venstre formand, tidligere udenrigsminister, tidligere formand for Royal Greenland er desværre sovet ind 19. juni 2022.

Uffe Ellemann-Jensen som sad i firkløverregering, og var udenrigsminister i mere end et årti. En periode hvor man var igennem kartoffelkuren, stor arbejdsløshed og Sovjetunionens kollaps.

Som udenrigsminister sikrede han de baltiske landes frihed og suverænitet. Meget tidligt i Sovjetunionens fald tog han teten, for at oprette de diplomatiske forbindelser, så de baltiske landes mange års liv i jerngreb blev fjernet.

Uffe Ellemann-Jensen var en liberal politiker, som samarbejdede med Atassut gennem vores fælles liberale værdier. Et samarbejde som den dag i dag er stærk, og hvor vi gennem fælles værdier kan samarbejde og tale sammen om mange politiske emner der vedrører Rigsfællesskabet.

Mange citater kom fra Uffe Ellemann-Jensen, som jeg aldrig har glemt. For eksempel da han tager til EU, hvor han siger ”If you can´t join them, beat them” og Uffe Ellemann-Jensen fik 80 næser, hvilket er rekord. Men for Uffe Ellemann-Jensen, var det ”hædersnæser” fordi han vidste hvorfor han fik dem.

Vores tanker går til Uffe Ellemann-Jensens familie og venner, og håber de kommer godt igennem sorgen.

Der er flere som har sagt, at Uffe Ellemann-Jensen var den bedste statsminister som vi aldrig fik. Og det er også den følelse som Atassut står med, men man kan ikke tage fra ham, at Uffe Ellemann-Jensen var en statsmand.

Hvil i fred.

Atassut

Pasningsgaranti

Atassut Nuuk mener at det skal være nemmere at være forældre i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hvis man bliver nybagte forældre, skal man sikres plads i daginstitutionerne så man kommer godt i gang med det i det nye liv, som ny familie eller ved familieforøgelse. Man skal trygt kunne komme videre som nyfødt, og forældre skal komme nemt tilbage studier, arbejde eller andet karriere med så lidt stress som muligt. En tryg familie, skaber grobund for en tryg opvækst.

Det samme gælder for de familier der vælger at etablere sig i vores kommune, de skal også kunne få en plads, så hele familien kommer godt ind i det nye liv som borger i Kommuneqarfik Sermersooq.

Atassut Nuuk vil også arbejde for, at hvis man har flere børn, så kommer børnene i samme daginstitution, for at lette hverdagen så vidt muligt for familierne.

Atassut Nuuk vil efter kommunalvalget 2024 gå i gang med at forhandle om, at man fra januar 2025 har pasningsgaranti senest 60 dage efter tilmelding, og senest 30 dage efter tilmelding fra januar 2027.

Atassut Nuuk håber selvfølgelig at de siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer tager dette til efterretning, og påbegynder dette arbejde allerede til efteråret 2022, så dette kan realiseres tidligere. Til gavn for vores familier – nye som gamle.

Lad os gøre det bedre – Atassut Nuuk

Flådestation

Folketinget har besluttet at øge forsvarsbudgettet skal bringes op på 2% af BNP. Og derfor mener vi fra Atassut Nuuk, at vi skal arbejde for at sikre at der kommer en flådestation i Nuuk.

Vi har jo søværnet som ligger her i Nuuk, Arktisk Kommando er flyttet til Nuuk, og Grønnedal som bliver brugt i mindre omfang.

Det vil kunne gavne forsvaret at samle disse et sted, men også gavne vores kommune at de var samlet her Nuuk. Vi kan sikre arbejdskraft her i byen i mange år ved anlægsprojektet. Skatter og afgifter fra den kommer i brug. Og ikke mindst de opgaver der kommer for de liberale erhverv. Altså diverse servicekontrakter.

Det vi skal finde er, arealet til dette og ikke mindst sikre et mangeårigt engagement fra forsvaret på disse faciliteter.

Vores bud vil være at der potentielt ligger en forøgelse på et tre cifret mio. beløb af vores BNP hvis dette kan sikres, til gavn for vores kommune.

 

Lad os gøre det bedre – Atassut Nuuk

Atassut Nuuk Generalforsamling

Vi har den 8. juni 2022 afholdt generalforsamling i Atassut Nuuk.

Det var en god aften, hvor den tidligere bestyrelses formand holdt tale, om de udfordringer som Covid-19 havde givet, og hvorfor man ikke har afholdt ret mange møde.

Regnskabet blev lagt frem, også her kunne man aflæse at Covid-19 ikke har skabt de store indtægter, ej heller udgifter.

Den nye bestyrelse takker den afgåede bestyrelse for deres arbejde gennem de seneste år.

Ny bestyrelse blev valgt og kom til at se således ud:

Formand:                             Nikolaj Rosing

Næstformand:                      Edvard Geisler

Kasser:                                Jan Joe Seidsen

Referent:                             Sara-Louise B. Rosing

Medlem:                              Pavia Kristensen

Medlem:                              Aviaq Kleist

Suppleant:                           Ane Louise Løvstrøm

Suppleant:                           Henrik Kristoffersen

 

Den nye bestyrelse, som konstituerede sig straks, har store ambitioner, og vil arbejde for at Atassut Nuuk fremadrettet får min. 1 kommunalbestyrelsesmedlem efter næste valg. Det vil være succeskriteriet. Og det den nye bestyrelse er enige om, er at Atassut Nuuk skal være mere synlig i de sociale medier. Og det arbejde er gået i gang.

Atassut Nuuk vil selvfølgelig også arbejdet for, at Atassut Nuuk får en repræsentant både i landstinget og i folketinget.

Ambitionerne vil være at arbejde for de værdier som Atassut står for. Atassut som er Grønlands eneste borgerlige liberale parti. Og vi ønsker øget personlig frihed, udvikle demokratiet, udvikle velfærdssamfundet – så man faktisk kan kalde det et velfærdssamfund, og ikke mindst skal vi være med til udvikle det liberale erhverv og hermed arbejdsmarkedet.

Vi håber at i borgere, som bor i Nuuk og generelt i kommunen vil følge os i vores arbejder. Og fremadrettet vil stemme på en af vores dygtige kandidater, uanset om det er til kommunal-, landstings-, eller folketingsvalg.

 

Med venlig hilsen.

Atassut Nuuk.