Forkastelse på ubrugeligt grundlag

Valget 2021, er valget hvor vi vælgere fik nye forhåbninger og blev lovet at foranstaltningerne for seksuelle krænkere ville blive skærpet. Dette løfte skulle indfries uden partifarver sagde alle. Desværre blev forslaget stemt ned.

Det er meget svært at få hjælp når man er blevet udsat for seksuelt krænkelse her i landet. Det er noget som påvirker resten af ens liv. Derfor er det uacceptabelt fra Atassut Ungdom at forslaget om en skærpelse af foranstaltningerne er blevet forkastet.

Efter jeg blev udsat for seksuel krænkelse, har jeg ikke kunne få hjælp fra mit eget land.

Efter utallige henvendelser og havde bedt om hjælp, har man ikke hørt på mig, selvom jeg har samme menneskelig værd som alle andre.

Den dag i dag risikerer jeg altid at støde ind på personen som har krænket mig voldsomt seksuelt. Det er slet ikke betryggende.

Man begrunder forkastelsen med at der er igangsat et tiltag der kunne minde om Atassuts forslag. Det er et ubrugeligt grundlag. Skal det så være således at alle der gerne vil foreslå og igangsætte ting der kunne minde om andre tiltag altid skal forkastes? Naalakkersuisuts eget forslag handler desværre kun om børn, mens Atassuts forslag gælder for alle, inklusiv voksne.

Derfor står vi fra Atassut Ungdom bag Aqqalu Jerimiassen og bakker op.

Betty Ottosen

Atassut Ungdom

Vi skal have skærpet foranstaltningerne til seksuelle krænkelser

Fra Atassut Ungdom er vi enige med Aqqalu C. Jerimiassen.

Koalitionspartierne har netop nedstemt forslaget om at have skærpet foranstaltningerne for seksuelle krænkelser.

Det kan vi ikke acceptere fra Atassut Ungdom, for det er uacceptable kriminelle handlinger der har ødelæggende effekter resten af livet.

Det var tydeligt under valgkampen og alle vælgere husker, at alle partier var enige om at det var noget man ikke ville kæmpe om indbyrdes som partier. Det gav man hånden på. Hvor er dette løfte? Gælder det ikke længere? Hvis arbejdet allerede er igangsat, skal man så nedstemme alle andre forslag om samme emne?

 

Angutinnguaq Schmidt

Atassut Ungdom

Mennesket i Centrum

Skal vi blive ved med at prioritere selvstændighed frem for folkets sundhed? Skal vi stiltiende acceptere at vi mister så mange liv pga. nedprioritering af vores sundhedsvæsen? Nok er nok! Det er tid til erkendelse. Menneskeliv skal ALTID prioriteres.

Selv om vi kæmper med flere af de områder vi allerede har fået ansvar for, områder som vi knap har råd til og mangler bemanding, så prøver vi stadigvæk at overtage flere områder. Samtidig bilder man folk ind at vi kommer til at skovle penge ind når vi bliver selvstændige.

Fra Atassut siger vi altid Inuk Qitiutillugu (Med mennesket i centrum). Det er ikke for sjovt vi siger det, det er ikke blot smukke ord. Vi mener det, og prioriterer mennesket frem for alt. Derfor gjorde vi ellers stort ud af at sundhedsområdet skal overtages af staten, og fremlagde et forslag. Vi må aldrig ofre menneskeliv, for det er vigtigere end alt andet.

Hvis vi skynder os for meget med at blive selvstændige, så taber vi en stor del af befolkningen. Det er det selvstændige og sunde menneske der skal bane vejen for selvstændigheden.

Det er meget sørgeligt at vi mister mange menneskeliv, lad os søge hjælp fra Staten og sammen løfte vores sundhedsvæsen. Hvis vi kan lave milliardaftale med staten om vandkraftværker, så kan vi i det mindste også gøre det samme med vores sundhedsvæsen.

Hvad er vigtigst for dig?

Vi får ikke tandbehandling i bygder

Vi har tidligere taget til Sisimiut fra Kangerlussuaq når vi skulle til tandlæge, hvor vi med det samme kunne få tid, og som vi har været godt tilfreds med. Vi har selv skulle afholde for vores rejseudgifter med fly og ophold og evt. selv betale for arbejdstab.

Men forholdene i dag er således, at vi ikke kan være sikker på at få tid med det samme selv ved akut behov, hvor vi i dag kun kan få tid når der er ledig tid, og må til tider vente en hel måned.

Der er dog, som i byerne mulighed for at trække et nummer om morgen, men hvor man ikke kan være sikker, da det er usikkert at man kan få tid.

Dette kan ende meget dyrt for borgerne i Kangerlussuaq, da borgerne, som tidligere nævnt, selv må afholde for rejseudgifter.

I Inatsisartutlovens §15 er et angivet:

Tandlægebesøg skal for børn der ikke er startet i skole og skolepligtege være et tilbud.

Denne lov er for borgerne i Kangerlussuaq meget positivt, men er ikke altid oprigtigt.

Vi må jo selv afholde for rejseudgifter når vi skal til tandlæge med vores børn.

Eftersom der gik flere år uden tandlæge /tandplejebesøg, har vi i foregående år ved forespørgsel til Departementet t for Sundhed fået tilbagemelding, at begrundelsen for at tandlæger/og tandplejere ikke kommer på besøg skyldes, at logi her i Kangerlussuaq er for dyrt.

Som medborger har vi undersøgt omkring mulige logi til dem, hvor air bnb til held har tilbudt deres udlejningsejendom, således vi gratis kunne udleje gratis for to besøgsophold.

Eftersom vores handling er positivt, er det ikke ønsket at kommentere dette nærmere, idet vi primært har tænkt på behovet mht. tandundersøgelse af de mange børn, men hvor det for os har været meget glædeligt at kunne agere.

Men kan det være rigtigt, at tandlæge/tandplejebesøg lovmæssigt ikke kan fuldbyrdes.

Jeg skal ligeledes gøre klart, at jeg har rettet henvendelse til Sundhedsdirektoratet, men hvor jeg, eftersom jeg ikke har været tilfreds med svaret har givet denne besked, at jeg agtede at fremkomme med en skrivelse.

Hvis virkeliggørelse af spørgsmålet skal være så besværligt, er det meget ønskeligt at der tages stilling herom snarrest. Hvis det ikke er muligt, er det måske på tide, at indholdet i loven må tilpasses, hvis det ikke skal være for uproduktivt.

Som borgere i Kangerlussuaq betaler vi jo skat som alle andre, hvorfor vi i høj grad naturligvis ønsker, at vores skatteafdrag benyttes til dets formål.

 

 

Anna- Karen Hoffmann „Kuka“

Atassut, Kangerlussuaq