Vi siger tak til 2021 og siger velkommen til 2022.

Familien er det vigtigste grundsøjle i samfundet. Fra hjertet håber jeg at i har haft en god og tryg jul.

Julen er én af det vigtigste højdepunkter for familier.

Vi siger gang på gang at julen er børnenes højtid. Vi håber at alle børn rundt i kysten har nydt en god og tryg jul. Der er dog børn som oplever dårlige tider i julen. Disse børn er i mine tanker i højtiden.

Hvis vi ser tilbage på 2021, er det en tid hvor der er sket mange ting, og vel at mærke andet år i træk med Covid-19.

Dog har vi mange ting at være taknemmelige for, selvom det har kostet mange menneskeliv rundt i verden, har vi i Grønland passet godt på os selv. Når smitten atter spredes så har vi hver og især været med til at passe på os selv og vores omgivelser. Vi har været gode til at nebringe smitten hurtigt i samfundet. Et eksempel er da smitten hurtigt spredte sig i Upernavik, så har indbyggerne af egen initiativ været gode til at tage på dem selv og andre i samfundet med et godt resultat.

To valg blev afholdt i 2021 på samme tid. Det er har været en udfordring for et lille parti som vores. Det har været hektisk, dog med et godt resultat kan vi med glæde overgå fra Atassuts side.

I mange valg forinden har der været forudsigelser om at Atassut ville synke og ikke længere eksistere. Vi kan med stor glæde modbevise det og vise at det sagtens kunne gå den anden vej for Atassut. I 26 år har vores parti blevet mindre og mindre, til hvert eneste valg. Men for første gang i disse år har vi nydt fremgang i 2021, selvom det blot var med nogle få procenter.

Dette fremgang er et lyspunkt for partiet og en øjenåbner for mange, et håb der lysner i mørket, for os og vores medlemmer.

2021 var året hvor der var ændring om hvem der skal lede landet. En koalition der blev skiftet ud med nyt.

Selvom der efter valgets resultat blev spået om at Atassut ville være med i koalitionen, kom det endelig frem at Atassut skulle være støtteparti.

Det primære grund til denne beslutning var at, i mange forgangne år havde Atassut været med i koalitioner, med egne værdier som indsats. Dette vil ikke ske igen.

Som højreorienteret parti, vil Atassut ikke længere ofre egne værdier til fordel for de venstreorienterede partier. Vi kan med glæde sige at vi allerede har på nuværende punkt opnået store resultater, selvom vi blot havde været et støtteparti.

Vi kan tilmed også sige at vi har haft et godt kommunalt valg, selvom vi måtte erkende at vi ikke længere besidder kommunalbestyrelsespost i landets største kommune. Alligevel er vi glade for at vi kan have indflydelse i resten af landet.

Når man ser på de resterende kommuner kan vi glædeligt være stolte over at vi har indflydelse. En stor inflydelse i og med at vi har været med til at bakke op om de nuværende borgmesterdannelser. Tilmed have en 2. viceborgmester i Qeqqata Kommunia.

Alligevel har vores tid som støtteparti for det nuværende koalition for landets Naalakkersuit ikke kommet uden udfordringer. Det har vist sig at udfordringen var for stor mht. vores kamp om at bevare og kæmpe for vores borgerlige værdier i et socialistisk styre.

Således skete det, som helt nyt, og selvom vi ikke skal se på vores samarbejde med de nuværende Naalakkersuisut som dårligt, at vores helt grundlæggende værdier skulle prioriteres yderligere, klart og tydeligt.

Den blå blok blev stiftet i slutningen af Inatsisartuts forsamling i 2021, mellem Atassut og Demokraatit, selvom der har været mange kampe imellem, blev der skrevet under på en samarbejdsaftale.

Som formand kan jeg heller ikke lade være med at være glad for, at der bliver dannet en samarbejde imellem de blå partier, i kampen om værdierne i samfundet, uden at være bundet til de røde partier. Det er en udfordring i fremtiden som vi gerne tager op. Det resulterer i at vi sammen kan udtale os og kæmpe for de blå værdier i hele landet. Når det så er sagt, og selv om vi nu sidder som opposition, vil vi aldrig opildne befolkningen og kæmpe mod koalitionene uden grund. Derfor vil vi også samarbejde om de tiltag som vi kan samarbejde om og tage medansvar. Vi vil også samarbejde om flere ting uanset partifarve, netop som vi allerede har vist under de sidste finanslovsforhandlinger.

Nå vi kigger på erhversmæssige område som helhed, kan vi alligevel påpege flere ting som vi finder bekymrende. Selvom vi fra Atassut støtter fiskeriet fuldt ud, bør vi alligevel tænke mere langsigtet og ikke blot lægge vores lid til det ene erhverv. Vi skal nu etablere andre erhvervsmuligheder.

Hvis vi tager et kig på råstofområdet, har vi fra Atassut ellers krævet at der skal være en folkeafstemning, og gang på gang påpeget at valg til Inatsisartut ikke er en folkeafstemning om et emne. Vi er bekymret for at landets ledelse blot skulle baseres på et bestemt emne. Det kan nemlig have store konsekvenser. For alle vores ønsker har en pris, et kæmpe stort pris. Så længe vi ikke har andre indtægtskilder er der lange udsigter til finansiering af disse smukke ønsker.

Vi har fra Atassut gang på gang ikke lagt skjul på at vi stadigvæk er en del af et rigsfællesskab. Vi skal derfor benytte os af alle de muligheder det samarbejde kan byde på, for at højne vores befolknings vilkår. Man kan ikke have et selvstændigt land uden et selvstændigt befolkning. Man kan jo ikke sige at vilkårene bliver bedre blot ved at træde ud af rigsfællesskabet. Man kan ikke blot sige, det er deres skyld at vi har det sådan i dag.

Vi er i et land med frihed, vi undertrykkes ikke udefra. Ingen udefra fortæller os hvordan vi skal lede landet. De love som vi benytter os af i dag er love som vi selv har lavet, i det Selvstyre som vi har. Derfor kan vi ikke bare give skylden på andre end os selv. Det er de store udfordringer som vi skal have løst selv.

Det er på tide at vi rejser os op og selv tager ansvar i befolkningen uden blot at vente på de offentlige gører noget ift. opstart af erhverv, handel og eksport af varer, hvis vi har i sinde at forbedre erhverv og befolkningen vilkår. Det ligger i vores egne hænder når man skal starte virksomheder og være selvstændigt erhvervsdrivende. Det er kun mod vi mangler. Jeg vil også opmuntre dig, uanset hvem du er, hav mod, det er hårdt arbejde der vil betale sig.

Det handler ikke om modløshed, søvndøsethed, og af frygt når vi siger at vi endnu vil bevare rigsfællesskabet. Det handler helt basalt om at vi ikke vil forværre befolkningen levevilkår. Det skal ikke handle om at vi ikke er rigtig Kalaallit når vi ikke vil smide alt hvad vi har i hænderne for at kæmpe for selvstændighed. Vores sprog er i dag beskyttet, og vores identitet vil ikke lide skade af at være en del af et stærkt samarbejde som rigsfællesskabet. Det bør slet ikke være således at man er rigtig Kalaaleq først når man går ind for selvstændighed, uanset pris. Vi skal tænke på vores efterkommere, og vi skal ikke træffe valg der skal gøre det hårdere at leve for dem. Med rigsfællesskabet kan vi sikre befolkningen tryghed og sundhed. Ikke mindst så kan vi også sørge for dem i befolkningen der netop har brug for omsorg og hjælp.

Vi er en del af et mere og mere globaliseret verden. Vi skal være klar til at modtage hvad der end kommer udefra uden frygt.

Jeg vil heller ikke lægge skjul på at jeg har talt meget om eSport i Inatsisartut. Vi kan således også nu sige at vi netop har taget det første skridt. Vi er så småt ved at kunne tage kampen op internationalt. Det er også de dygtige gamere som vi skal holde fast i.

Musik er et kæmpe marked globalt. Desværre har vi i Grønland den opfattelse at det “blot er fritidsbeskæftigelse” og blot er noget der handler om kultur. Det er på tide at vi begynder at se musik som erhverv. Vi har mange talentfulde musikere og sangskrivere der sagtens kan komme til at spille internetionalt. Det er også dem som vi bør begynde at se som værdier.

Vi har i vores økonomi lagt os selv i den situation at vi bare flytter penge fra den ene lomme til den anden. Nu hvor vi så småt er ved at have to nye internationale lufthavne, er det på tide at vi begynder at investere i nye erhvervsmuligheder. Vi bør kunne tænke mere langsigtet og i langt større beløb ift. investeringer. Ikke kun i millioner men i milliarder, og ikke kun fire år frem. Vi skal tænke 30-40 frem som vores efterkommere kan have gavn af.

Det er svært at skulle ændre på det manglende byggeri i landet sådan som vi styre tingene på nu. Vi skal have mod til at tænke langsigtet og tænke årtier frem ift. byggeri i hele kysten, og ikke kun fire år frem. Vi kan blot se på vores rigsfæller i de små øer, og hvordan de har styret deres økonomi langsigtet og har bygget sig frem til større velfærd og muligheder.

Må i se på det nye år som et år fyldt med muligheder, må i alle være med til at opfordre alle og indbyrdes, i familien, og med tryghed.

 

Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt nyt år.

Aqqalu C. Jerimiassen

Formand, Atassut

Anbefalede nyheder