Familien er det vigtigste grundsøjle i et samfund

Vi ser familien som en af det vigtigste søjler her i landet, og ønsker at de små får den bedste start på livet. Og dermed også de som starter et nyt kapitel som mor og far, også kommer så fra start så godt som muligt.

Da vi ikke bruger sundhedsplejersker til at besøge de nye familier, hvilket ellers kunne være gavnligt hos mange nystartede familier, vil vi fra Atassut gerne arbejde for at socialrådgivere kommer ud til de nye unge familier.

Og det skal jo være alt efter behov, hos dem som har det sværeste, kunne det være en time om ugen, og ellers kunne intervallerne for hjemmebesøg være op til én gang i kvartalet. Og det er ganske enkelt, for at hjælpe og sikre den bedste start i livet, som barn og forældre. Der er mange opgaver der skal løses i hverdagen, som en lille ny familie, og det kan være en hård omvæltning.

Vejledning fra kyndige rådgivere vil kunne lette den nye hverdag, og ikke mindst være med til sikre børnene de bedst mulige rammer. Ud over det, vil mange af de usikkerheder der omkring at være ny forælder, kunne afhjælpes med kyndig vejledning. Det være sig den rette føde, søvnbehov, signaler fra spædbarnet som skal tydes osv.

Vi fra Atassut ønsker en fremtid, hvor vores borgere trives, og hvor vores borgere kan have en tillid til det offentlige. Vi mener at vores fundament for vores samfund, ligger i familien, og hvis vi ikke udvikler os, uddanner os, og lærer fra os, vil vores fundament kunne slå revner. Derfor ønsker Atassut, at Selvstyret og kommunerne får lidt fokus på vejledning, med hjemmebesøg efter behov.

 

Nikolaj Rosing

Politisk næstformand

Anbefalede nyheder