Større bekæmpelse af indsmugling

Bekæmpelse til euforiserende stoffer skal styrkes meget mere end i dag.

Vi skal ansætte flere hundeførere og hunde og uddanne dem.

De skal være dem, som skal arbejde så vidt mulig, minimal med alt andet tolder opgaver og fokusere kun på, at finde euforiserende stoffer og penge.

På den måde kan vi sikre os, at alle indfaldsveje kontrolleres og modsat trafik med fragt og passagertrafik.

Ved at ansatte flere kan vi sikre os kontrollen kan ske hele døgnet rundt.

 

Ove Thomassen

Anbefalede nyheder