Storkommuner

Det er på tide at vi får bragt emnet omkring storkommunerne helt på plads. Meningen med kommunerne er vel man skulle kunne høre borgerne tæt på, men med de enorme afstande vi har er det virkelig svært at se denne nærdemokrati. Og mon ikke det er derfor man har sat lokaludvalgene i verden?

Vi brug for at lave en status på de erfaringer der er lavet. Jeg siger ikke, at man absolut skal splitte kommunerne igen, selvom jeg ser det som en mulighed også. Men man evt. indføre kredsmandater, således at de oprindelige kommuner fik til kommunalbestyrelsessæder tildelt efter % del af borgerne. Derved vil de oprindelige kommuners borgere, demokratiske ret sikres. Jeg sidder selv i et lokaludvalg, og selvom det måske er tanken at vi skal føre nærdemokratiet til vores borgere, så har lokaludvalget meget få kompetencer, og et meget lille budget.

Budget svarer til et bygderåds budget, og lokaludvalget må kun drøfte kulturspørgsmål. Så jo, nærdemokratiet lider, selvom der måske kan være andre fordele. For Atassut er det vigtigt at demokrati, frihed og menneskerettigheder forsvares, så vi vil selvfølgelig føre debatten videre om kommunerne, som vi har gjort det de senere år.

Nikolaj Rosing

Politisk Næstformand, Atassut

Inatsisartut Kandidat

Anbefalede nyheder