Afventning af behandling i sundhedsvæsnet, skal ikke være på bekostning af menneskeliv

Vi bør styrke sundhedsvæsnet i Rigsfællesskabet.

Service og behandling af befolkningen, skal være så sikker som muligt.

På trods af, at ansvarsområdet er hjemtaget, har vi brug for en ny reform, inden for Rigsfællesskabet.

Det bør være noget af det vigtigste at sikre, at befolkningens tryghed er på højeste niveau, hvad angår behandling i sundhedsvæsnet.

Det er i særdeleshed prisværdigt, at vi har mulighed for at få behandling i det danske sundhedsvæsen, herunder også ressourcer, såsom personale og udstyr, når vi ikke selv har mulighed for at anskaffedette.

Vi må opnå løbende optimal service, i form af læger, tandlæger, sundhedsplejersker, sundhedsassistenter, psykologer m.m. her i landet.

Vi må også opnå at have fast bosiddende personale.

Lån af personale i sundhedsvæsnet, mindsker den sikkerhed, der bør være, ved behandling af befolkningen.

Lad os lave en ny reform, der indebærer bedre vilkår omkring både personalemæssige, samt økonomiske interesser, for folkets sikkerhed.

Vi skal udvikle de eksisterende erfaringer og bibeholde den nuværende viden i drift, i stedet for at ændre og fratage os ansvaret.

Lad os sikre ethvert menneskes liv, og dets sundhed

Anbefalede nyheder