Atassut i Kommuneqarfik Sermersooq vil mærkbart nedbringe dagsinstitutionstakter

Atassut sætter pris på, at mennesket skal være i centrum i det politiske arbejde. Derfor vil Atassut ihærdigt arbejde for, at kommunens også skal være familievenlig kommune, med familie venlige tiltagsordninger.

I dag finders der takster fra 0 kr til 2524 pr. barn, hvor takstfordelingen er fordelt til 11 takstgrupper. Atassut vil halvere takstgrupperne til kun 7 takstgrupper, med takster fra 0 – 800 kr. pr. barn. Ekstrabarn i dagsinstitutionsopholdet vil koste fra 150 kr. til 200kr.

Taksterne skal nedbringes mærkbart. Denne tiltagsordning er forældre venlig ordning.

Hvordan finder vi så ekstraindtægter for at kunne finansiere ovennævnte ordning. Ved brug af afgift forhøjelser? Nej Ved at forringe andre tiltagsordninger, Nej.

For at kunne finansiere ovennævnte ordninger skal vi bl.a. være bedre til at benytte vore lokale arbejdspladser, såsom arkitekt firmaer, forretninger og andre skatteindtægt givende foretagender, der giver skattekroner til kommunen.

Så længe vore lokale firmaer ikke til gode ses til lokalbaserede opgaver, som de ellers udmærket kan udføre, så taber vi skatte kr. til kommunen, fordi kommunen og andre instanser har tendens til at bruge firmaer, der hentes eller bruges fra vore venner inden for riget, som ikke betaler dagligt til vores kommune. Vi har arkitekt firmaer, forretninger m.m. der kan levere varen, hvor ejerne og medarbejderne også betaler til vores fælles kasse, nemlig kommuneskatten.

Så længe vi bruger metoder der hører til stenalderen, hæmmer vi videreudviklingsmuligheder lokalt. Vi skal se fremadrettet og sætte tiltagsordninger, der også til gode ser enkelte familiers vel og ve samt de private arbejdspladsers videreudviklingsmuligheder.

Som kommunalbestyrelseskandidat i Kommuneqarfik Sermersooq er en af de mærkesager som jeg vil intens arbejde for, til gavn for borgeren og erhvervslivet

 

Edvard Geisler

Kommunalbestyrelseskandidat for Atassut i Kommuneqarfik Sermersooq

Anbefalede nyheder