Fordomme overfor fødested bør mindskes mest muligt

Det er alt for indlysende hvor meget vi igennem partierne, tilsidesætter folk med et andet sprog i vores samfund, det gælder både nationalitetsmæssigt og identitetsmæssigt.

Det er kun på sin plads at byde alle velkommen til vores land. Enhver der har noget at byde på i Grønland, uanset hvor man stammer fra, og hvilket sprog man taler.

I måden vi diskuterer politik på, er det vigtigt at vi ændrer vores måde at betragte de dansksprogede borgere med en grønlandsk identitet, fremfor at give dem en følelse af, at de ikke er velkomne og er uønskede. Vi bør i stedet hjælpe dem og opmuntre alle til at lære grønlandsk, med en velkommende og venlig tone.

I vores udvikling som samfund, bør vi erkende at vi, rent uddannelsesmæssigt, til stadighed mangler kompetencer til at bemande samtlige ansvarsområder med grønlandsksprogede. Disse er skatteydere, der ligesom alle andre bidrager godt til landskassen.

 

Ove Thomassen

Inatsisartut kandidat, Atassut

Anbefalede nyheder