Vi kræver en afstemning

Det er befolkningen der skal bestemme om der skal drives minedrift der indeholder uran, ikke partierne. Vi kræver derfor fra Atassut, at befolkningen i Sydgrønland under demokratiets navn skal til stemmeurnerne – ikke partier, men mennesket i centrum. For det er dem der vil mærke konsekvenserne direkte.

Kravet om en afstemning bringer vi op fra Atassut netop fordi spørgsmålet om uran ikke har partifarve, og bør bestemmes af folk, når det er så stort et emne med et principielt karakter. Det er folks fremtid vi taler om, arbejdspladser, økonomi, dyrehold, sundhed samt naturen og miljøet.

Når man skal beslutte noget så omfattende, er det meget vigtigt at der skal være en grundig høring og information til folk, som de skal kunne beslutte ud fra. Hvis Naalakkersuisut værdsætter demokratiet, så er det vigtigt at komme i gang med det forberedende arbejde til en afstemning.

Således er budskabet fra Atassut samlede hovedbestyrelse. Med respekt for folks og individets frihed og forskellige synspunkter.

 

Atassut

Formandens Nytårstale 2021

Lad os byde det nye år velkommen. Fra Atassut vil vi med håb om at i alle har haft en glædelig jul ønske jer et rigtig godt nytår, med et ønske om at vi alle vil bruge året med håb og glæde. Vi håber vi fortsat vil passe godt på hinanden i det nye år, for at du og jeg, fortsat kan leve trygt. Atassut har nu rundet et år med en ny bestyrelse efter generalforsamlingen, hvilket har været et kæmpe skridt, hvor fremgangsmåder indenfor processer af selve arbejdet i forhold til de tidligere år, er blevet en del anderledes. Vi har nogle engagerede unge med en viljestyrke, hvor vi fra bestyrelsen er meget glad for den mere innovative tilgang i partiet, dog stadigvæk med samme rødder i blodet.

Året 2020 har været anderledes for alle, hvor den selvstændige faktor på grund af Covid-19 er blevet hårdt ramt. Dog, bør vi være taknemmelige for, at vi borgere her i Grønland den dag i dag stadigvæk har mulighed for, at leve uden hæmninger i forbindelse med verdenssituationen, hvor mange nationaliteter er blevet hårdt ramt og lever under hektiske forhold i forhold til os.

 

 

Regering af landet

Den politiske arbejdsgang er problematisk som aldrig før, hvor det også er tydeligt at befolkningen heller ikke er trygge ved det. Ja, der er en del diskussion i den politiske verden, dog skal det ikke være sådan, at man kun skal pege af modparten med alt, hvis der er to parter. Koalition har nærmest brugt hele 2020 året, på at finde veje for hvordan man kunne give mere byrde til samfundet. På trods af, at Covid – 19 har belastet en del på mange områder, så har Naalakkersuisoq brugt den som undskyldninger for at kunne dække dem selv, og til mange andre ting. Den største rotation i historien er for dyrt og for usundt for hele Grønlands regering.

Tamannalu pillugu Atassut ukioq 2020 pillugu nunatta aqunneqarnera torinngilluinnartumik ingerlasoq taasariaqarlugu. For netop at tjene landet bedst, har vi fra Atassut fundet det vigtigt at kunne bidrage til regering af landet, ved truffelser af beslutninger på trods af, at vi ikke er med i koalition. At opnå noget i så vidt omfang som mujligt for hele samfundet er en sejr for et samfund. Til behandling af den årlige finanslov har Naalakkersuisoq finanser ikke inviteret Atassut. Ved starten af forhandlinger mht. Behandling af finansloven, har koalition som første gang i historien udelukket et parti, som de ikke vil indrømme og har benægtet med løgn om, Atassut allerede ved forhandlinger havde trådt ud.

 

Erhverv i det store billede

Covid – 19 har påvirket betydeligt den private sektor, fra turisme til fiskeri, og fra fiskeri til mange virksomheder på land.

Fra Atassut glæder vi os over at se den stædighed og viljestyrke hos vores selvstændige, og vil derfor og bruge lejligheden til at rose dem også.

Vi må bruge det nye år som det bedste mulighed for, at kunne bringe turismen i fremdrift, hvor muligheder for at rejser i hele verden igen er kommet til live, i takt med at der nu er kommet vaccine til brug.

På baggrund af det, er det vigtigt at vi bidrager større økonomisk støtte til at kunne markedsføre landet bedre. Vi må fra de offentlige bane vej for at flere personer kunne deltage og bidrage til at deltage i nordiske landets portal for markedsføring (VNTM), vi må prioritere de selvstændige i landet, og mindske konkurrencetendens fra de offentlige virksomheder. I turismebranchen har vi allerede set konkurrencetendensen at de offentligejede virksomheder med samarbejde med andre lande konkurrerer mod de selvstændige i landet. Det er snart kun imorgen de store lufthavne blive færdige, og for netop at opnå den bedst mulige fordel må vi alle forberede sammen, fremfor at kun afvente at det sker.

Vores største indtægtskilde som er fiskeri kører heldigvis løbende til den dag i dag på trods af konsekvenser af de ændrede priser har været hårde.

Vi må i det nye år sætte os i mål for at forsørge os så godt som muligt med brug af landets ressoucer. I en tid hvor virusen har haft virkning på hele verden, og hvor vores eksport også er blevet pårvirket af er det vigtigt at vi opfinder måder at omsætte internt i landet, og minimere at pengene ryger ud af landet.

Et forslag som Atassut har haft omhandler, at vi snarest må hjemtage ansvarsområdet for erhverv, da det vil gavne at fylde hylderne i de forskellige butikker med varer, hvis vi selv har tilpasset processen ifølge vores forhold. Import af kødvarer udefra må vi minimere, hvor her det kræver at mindske de barrierer der er omkring dette, lovmæssigt. Fiskernes fangst der primært bliver til eksport må udnyttes mere lokalt, så der også er god forsyning til landets samfund, næringsmæssigt.

 

Sundhed i samfundet

I mange år har vi primært haft fokus på selvstændigheden med bekostning af vores sundhed. Vores kære medmennesker har vi måttet miste, på grund af den ringe drift af vores sundhedsvæsen, og dette må høre op.

Vi kan på egen hånd ikke løfte vores sundhedsvæsen, som vi som et samfund bør indrømme, da vi ikke bør bibeholde stoltheden på bekostning af vores sundhed. I vores så udstrakt land har borgerne i ydredistrikterne behov for, at leve trygt med mulighed for at komme til en hospital, som der er i de større byer. I forlængelse af det, må vi også overveje nødvensigheden i, at etablere en særskilt hospital for de lokale borger i hovedstaden.

Desværre blev vores forslag fra Atassut om at tilbagebringe ansvarsområdet for sundhedsvæsnet under efteråssamlingen afslået af flertallet, hvor der bl.a. blev brugt ordsproget “Grønlænderne kan jo godt selv” som et modargument. Det bygger ikke op på en tryghed, hvis vores stolthed som en nation er pågyndt at være på bekostning af vores sundhed. Mennesker bliver ikke sat i centrum, hvor man derimod lader politiske antagelser for populisme vinde.

Vi går til lægen for at passe på vores helbred, så hvorfor skal vi vente til vi er i nød og med dårlig samvittighed for, at vi tog til lægen? Det må høre op, at det absolut må koste menneskeliv, et menneske skal til enhver tid sættes i centrum, og enhver borger der får den rette behandling af sundhedsvæsnet er den der kan leve rygt i sin hverdag. Vores medborgere, i må i det nye år tænke om vi absolut må kæmpe for selvstændigheden på bekostning af vores sundhed, vil du som borger leve i et land, hvor der bliver sparet op på dit helbred? Svaret ligger hos dig, du må tænke dig godt om du vil byde dine efterkommere større byrde  på grund af stoltheden?

Det mener vi ikke fra Atassut er nødvendig, mig og dig og alle andre er kun mennesker, vi har til enhver til brug for at kunne komme til lægen og få god behandling, en sygdom har ingen farve og heller ingen følelser har, en sygdom rammer uanset om du er grønlandsk sproget eller dansksproget, og uanset hudfarve.

Uddannelse

I skal uddanne jer! I skal uddanne jer! I skal uddanne jer!

Jeg har siden barnsben hørt det udtryk, og alligevel er der rigtig mange uddannede som vi ikke vil benytte os godt af som et samfund. Vi har en pligt for ikke at lade vores unge give op, og i dette er familie den største styrke. Familien er det største fundament i samfundet. Befolkningen vil først føle at de er sat i centrum ved, at der etableres muligheder for velfærd for familier. Forældre der bakker deres børn op, er ofte personer der også fungerer som rollemodeller i vores hverdage.

Vi må danne rollemodeller i takt med vores ophøjelser af uddannelsesniveauer. Vi har bruge for vores selvstændige medmennesker med en god og høj uddannelse til, at skulle bruge som rollemodeller som vi er stolte af, og som de unge kan se op til og vil være ligesom.

Det er ikke til at undgå at bemærke nødvendigheden i, at tilføje erhvervsmulighedslæring som en del af øvelsen på skoler, som en del af den langsigtede strategisk plan for unge og børn. Det er vigtigt at vores børn også i allerede på folkeskoler lærer noget om, at være en selvstændig individ med et egenskab for at selvforsørgelse og indblik i økonomiske aspekter, samt erhvervsmæssige forhold.

Rigsfællesskab

Det er vigtigt at rigsfællesskabet styrkes til det stærkere i de nærmeste år, samt også at sikre en god position i Arktis for Grønland.

Der er den store fokus på Arktisk nu, som nogensinde før, det er nærmest først nu det drejer sig om “det kolde krig”, og her spiller Grønland en rigtig stor rolle.

Det er sikkerhedsmæssigt vigtigt, at vi står med gode muligheder for at forsvare os selv, som vi fra Atassut mener er urealistisk med en så stor kamp for at blive til et selstændigt land, og tilgengæld stoler  på at dette kan sikres ved at have et godt og solidt rigsfællesskab. Så længe vi er under kongeriget er vores landegrænser altid i sikkerhed, og her er det vigtigt at inddrage vores unge så godt som muligt. Værnepligt der kan åbne op for mange muligheder for uddannelse i arktis er en af de gode muligheder, og vi fra Atassut tror på, at man med samarbejde med de danske muligheder kunne udvide muligheder for værnepligt i arktis, således det kunne skabe stolthed og ære at se vores egne mænd stå og kontrollere vores landegrænser.

En ting jeg finder vigtigt vil jeg gerne sige, netop at vi i rigsfællesskabet er nået til et punkt, hvor vi har forsømt nogle individuelle personer, som i mine øjne ikke er acceptabelt. Der er for mange mennesker vi har glemt indenfor politik, og vi har en pligt for netop at løfte de personer vi har forsømt, for netop at genetablere værdigheden af hele befolkningen, det bliver en stor opgave at løfte, men er nødvendig. Vi forsøger også at sikre, at vi i samfundet har samme rettigheder og ressourcer for vores liv i hverdagen. Vi er tre forskellige lande underkongeriget, som er registreret som ét land, hvor vi igennem årene har udviklet tætte relationer med hinanden, som ikke bare kan rive væk. Vi har en del familie der enten kbor i Danmark eller Færøerne og omvendt, som jo er tråden for folket. Hvis man støtter rigsfællesskabet, betyder det ikke at man taber sin grønlandske identitet. Identitet vil vi altid have til enhver tid.

Tryghed dannes ved borgerne i centrum, vi er ét folk. I håb om at 2021 vil være god ved os alle.

 

Mvh.

Aqqalu C. Jerimiassen

Formand