Vi har brug for gennemgribende reformer

Der er mange der mener at vi, fra Atassut ikke har nogen visioner. Det er vi for længst kommet væk fra, da vi fra hovedbestyrelsen, og forretningsudvalget jævnligt snakker sammen, hvor vi diskutere alt fra mineprojekter, Covid-19 krisen, fiskerisektoren, uddannelsesområdet, sundhedsområdet også videre, også videre.

Derudover har vi jo et principprogram, som kan læses på vores hjemmeside, Atassut.gl. Alle vores tekster er på både grønlandsk og dansk. Så besøg gerne vores hjemmeside, og læs også vores nyheder, og se hvem der er vores folkevalgte.

Som udgangspunkt, ser jeg gerne at vores mandater i landstinget mere end fordobles, efter næste landstingsvalg. Det vil give os mange flere ressourcer, til at byde ind med endnu mere Atassut politik. Vi lover ikke guld og grønne skove, vi ved jo at landskassens ressourcer er udfordret.

Covid-19 får skylden for meget, men jeg tror nu at disse lån skulle optages uanset det ene eller det andet. Derfor ønsker vi fra Atassut, at der føres en finanspolitik, hvor der fremadrettet rettes op på finanserne. Det betyder selvfølgelig at der vil komme steder, hvor bæltet skal strammes ind, og andre projekter spares væk.

Atassut ønsker at reformere Grønland, og det er på alle ansvarsområder. Det vil sige, vi ønsker jeres opbakning til at gøre op med den måde vores land drives på. Det vil sige, at nogle kommissioner spares væk, effektivisering eller rationalisering af de offentlige administrationer. Vi skal også væk fra det store centraliseringspolitik vi har nu, og dele ansvarsområder til befolkningen, staten, selvstændige samt kommunerne. Det lyder kedeligt, men det bliver absolut nødvendigt. Det hele skal ikke skæres væk, men mange ressourcer skal så kanaliseres over de mere trængte områder, som socialområdet, sundhedsområdet, uddannelsesområdet som de primære kommende indsats områder.

Vores udfordringer vokser, og jo længere tid vi trækker vi den, jo hårdere bliver det for os borgere, at skulle gennem en økonomisk afmatning. Vi ønsker at Grønland skal have en grøn profil, hvor vandkraft sektoren skal have yderligere udvikling, og at de dieselbaseret elværker udfases. Men også vindmøller, solceller, bølgekraft kan være spændende teknologier for Grønland. Der er mange muligheder, i forhold til de ressourcer der er til rådighed, men det er jo et spørgsmål om hvordan vi bruger de ressourcer.

Vi har mange dygtige medarbejdere, og de skal yderligere dygtiggøres gennem kurser og videreuddannelser. Vores liberale erhverv skal udvikles, så vores økonomi kan blive stærkere. Atassut har en vision om at, forædling af vores eksportprodukter højnes, for øge værdien så højt som muligt. Det vil være til gavn for vores industri, men også til vores alles fælles økonomi. Men husk, at vi har brug en ny retning, for at sikre de kommende generationers velfærd.

Som sagt, det vil vi fra Atassut gentage flere gange, der er ingen quick fix, ingen hurtige løsninger. End ikke bygdelukninger kan løses vores udfordringer. Der skal løftes på mange områder, og det vil kræve et langt og sejt træk. Når der laves en gennemgribende reform, på tværs af alle områder, skal der skabes en synergieffekt, som meget gerne skal løfte vores samfund.

 

Nikolaj Rosing

Politisk næstformand, Atassut

Anbefalede nyheder