Det er for farligt for mig

Da der blev mistanke om at nogen i finansudvalget kunne være blevet smittet med covid-19 og man samme aften valgte at stoppe for Inatsiartut samlingen, der sagde jeg altså fra. Jeg skal på ingen måde arbejde sammen med nogen som kan være mulige smittebærerer da dette kan være yderst farligt for mit helbred.

Jeg er derfor taget med første afgang tilbage til Maniitsoq. Jeg er 67 år, er oldefar, og er i risikogruppen. Da jeg stadig ikke er kommet mig over mit sygdomsforløb fra sidste år, og stadig tager piller for at komme mig, så kan en mulig smitte med corona ende fatalt.

Selvom der stadig var 15 dage, hvor jeg skulle have deltaget i Inatsisartut møder, har jeg fået lov til at tage hjem.

Jeg har arbejdet så lang tid som muligt under coronakrisen, og har nu taget mit valg på bagrund af at smittetrykket er stigende og der er begyndt at komme flere smittede i landet.

Jeg ønsker Bentiaraq god arbejdslyst.

Siverth K. Heilmann

Vi har brug for gennemgribende reformer

Der er mange der mener at vi, fra Atassut ikke har nogen visioner. Det er vi for længst kommet væk fra, da vi fra hovedbestyrelsen, og forretningsudvalget jævnligt snakker sammen, hvor vi diskutere alt fra mineprojekter, Covid-19 krisen, fiskerisektoren, uddannelsesområdet, sundhedsområdet også videre, også videre.

Derudover har vi jo et principprogram, som kan læses på vores hjemmeside, Atassut.gl. Alle vores tekster er på både grønlandsk og dansk. Så besøg gerne vores hjemmeside, og læs også vores nyheder, og se hvem der er vores folkevalgte.

Som udgangspunkt, ser jeg gerne at vores mandater i landstinget mere end fordobles, efter næste landstingsvalg. Det vil give os mange flere ressourcer, til at byde ind med endnu mere Atassut politik. Vi lover ikke guld og grønne skove, vi ved jo at landskassens ressourcer er udfordret.

Covid-19 får skylden for meget, men jeg tror nu at disse lån skulle optages uanset det ene eller det andet. Derfor ønsker vi fra Atassut, at der føres en finanspolitik, hvor der fremadrettet rettes op på finanserne. Det betyder selvfølgelig at der vil komme steder, hvor bæltet skal strammes ind, og andre projekter spares væk.

Atassut ønsker at reformere Grønland, og det er på alle ansvarsområder. Det vil sige, vi ønsker jeres opbakning til at gøre op med den måde vores land drives på. Det vil sige, at nogle kommissioner spares væk, effektivisering eller rationalisering af de offentlige administrationer. Vi skal også væk fra det store centraliseringspolitik vi har nu, og dele ansvarsområder til befolkningen, staten, selvstændige samt kommunerne. Det lyder kedeligt, men det bliver absolut nødvendigt. Det hele skal ikke skæres væk, men mange ressourcer skal så kanaliseres over de mere trængte områder, som socialområdet, sundhedsområdet, uddannelsesområdet som de primære kommende indsats områder.

Vores udfordringer vokser, og jo længere tid vi trækker vi den, jo hårdere bliver det for os borgere, at skulle gennem en økonomisk afmatning. Vi ønsker at Grønland skal have en grøn profil, hvor vandkraft sektoren skal have yderligere udvikling, og at de dieselbaseret elværker udfases. Men også vindmøller, solceller, bølgekraft kan være spændende teknologier for Grønland. Der er mange muligheder, i forhold til de ressourcer der er til rådighed, men det er jo et spørgsmål om hvordan vi bruger de ressourcer.

Vi har mange dygtige medarbejdere, og de skal yderligere dygtiggøres gennem kurser og videreuddannelser. Vores liberale erhverv skal udvikles, så vores økonomi kan blive stærkere. Atassut har en vision om at, forædling af vores eksportprodukter højnes, for øge værdien så højt som muligt. Det vil være til gavn for vores industri, men også til vores alles fælles økonomi. Men husk, at vi har brug en ny retning, for at sikre de kommende generationers velfærd.

Som sagt, det vil vi fra Atassut gentage flere gange, der er ingen quick fix, ingen hurtige løsninger. End ikke bygdelukninger kan løses vores udfordringer. Der skal løftes på mange områder, og det vil kræve et langt og sejt træk. Når der laves en gennemgribende reform, på tværs af alle områder, skal der skabes en synergieffekt, som meget gerne skal løfte vores samfund.

 

Nikolaj Rosing

Politisk næstformand, Atassut

Det blinde øje vendes mod dem der ikke kan forsørge sig selv

ATASSUT QAANAAQ:

Over en længere periode har fangerne i Nordgrønland talt for døve øre og det kan ikke accepteres på nogen måde.

Ønsket om forhøjning af narhvalskvoterne bliver ignoreret.

Hvis målet er at et menneske skal kunne klare og forsørge sig selv, så må der fra politisk side komme en tydeligere handlingsplan.

Der har nu over flere måneder ikke været nogle muligheder for fangerne i Nordgrønland at have en indkomst, og de har derved svært ved at forsørge sig selv.

I Qaanaaq er der ingen indhandlingsteder for sælkød, pels eller fisk.

Hvis en fanger selv skal kunne forsørge sin familie, og kunne betale for husleje, dagrenovation, el og varme, så har de brug for et indhandlingsted for at kunne komme af med deres produkter. Det er for dårligt at politikerne ikke vil indse og gøre noget ved manglen på dette.

For det er jo fangerne som forsyner Grønland med vores egne fangstyr, derfor må der øjeblikkeligt gøres noget, i dette tilfælde ved forhøjelse af narhvalskvoterne.

Hvis en fangers båd tager skade, hvordan skal fangeren kunne betale for reperationen hvis der ikke er indkomst fra solgte vare?

En fanger som har lysten til at forsøge sig selv, men som ikke kan komme ud at jage kan ikke leve på bestand for altid og det er ikke sikkert at der er et ledigt job i lokalområdet som pt. kan besættes.

Grønlands erhversliv får i disse tider hjælpepakker fra Selvstyret pga. COVID-19, så virksomheder ikke går konkurs og kan beholde deres ansatte.

Selvom dette sker i resten af landet, så er der ingen velvilje fra Selvstyret for at hjælpe de nordgrønlandske fangere indenfor deres hverv.

Vi vil fra Atassut Qaanaaq meddele at vi mener at det slet ikke passer ind til visionen om et samlet Grønland.

Formand for Atassut Qaanaaq

Marie Peary

Atassut er blevet smidt ud af finanslovsforhandlingerne

Før de egentlige forhandlinger er startet, og Atassut kun havde fremlagt sine ønsker og forslag, får vi at vide fra en pressemeddelelse at Atassut er blevet smidt ud af forhandlingerne. Den første møde var ellers lovende.

5. oktober blev vi inviteret til den indledende runde af forhandlingerne med Vittus Qujaukitsoq. Vi kom med en liste over vores ønsker og forslag til besparelser. Vi blev lovet at blive inviteret til næste forhandling før måneden slutter.

8. oktober spørger Hermann Berthelsen i debatten om Atassut har lyst til at samarbejde når de ”rækker hænderne ud”.

14. oktober under partiformandsdebatten spørger Kim Kielsen Demokraatit om hvad de synes om at Atassut ikke har lyst til at være ansvarlige og være med til finanslovsforhandlingerne. Det blev vi meget overraskede over, for vi er ikke gået ud af forhandlingerne.

16. oktober laver en pressemeddelelse og siger at Atassut ikke længere er med i forhandlingerne.

19. oktober siger Vittus Qujaukitsoq i radioen at Atassut selv har trukket sig ud af forhandlingerne. Det er direkte løgn.

Det er højst mærkværdigt, da det føles som om at de allerede har bestemt sig for ikke at inkludere Atassut noget tid siden. Den slags regeringsførelse er meget kritisabel.

Aqqalu C. Jerimiassen

Atassut Formand

Atassut er blevet smidt ud af finanslovsforhandlingerne

Før de egentlige forhandlinger er startet, og Atassut kun havde fremlagt sine ønsker og forslag, får vi at vide fra en pressemeddelelse at Atassut er blevet smidt ud af forhandlingerne. Den første møde var ellers lovende.

 

  1. oktober blev vi inviteret til den indledende runde af forhandlingerne med Vittus Qujaukitsoq. Vi kom med en liste over vores ønsker og forslag til besparelser. Vi blev lovet at blive inviteret til næste forhandling før måneden slutter.

 

  1. oktober spørger Hermann Berthelsen i debatten om Atassut har lyst til at samarbejde når de ”rækker hænderne ud”.

 

  1. oktober under partiformandsdebatten spørger Kim Kielsen Demokraatit om hvad de synes om at Atassut ikke har lyst til at være ansvarlige og være med til finanslovsforhandlingerne. Det blev vi meget overraskede over, for vi er ikke gået ud af forhandlingerne.

 

  1. oktober laver en pressemeddelelse og siger at Atassut ikke længere er med i forhandlingerne.

 

Det er højst mærkværdigt, da det føles som om at de allerede har bestemt sig for ikke at inkludere Atassut noget tid siden. Den slags regeringsførelse er meget kritisabel.

 

Aqqalu C. Jerimiassen

Atassut Formand