Formanden for Naalakkersuisut har været med til at beslutte selv om han var inhabil

Vi vil stærkt opfordre Formanden for Naalakkersuisut at huske at påberåbe sig inhabil i sager der står ham for nær. Vi skal allesammen erklære os selv inhabile i nogle sager. Det betyder ikke at han ikke han skal gøre det bare fordi han er Formanden for Naalakkersuisut.

Formanden for Naalakkersuisut har som person selv ansvaret hvis han har udlejet sin båd. Hvis han har udlejet sin båd d. 24. april, så skulle han have tænkt på at han er inhabil, da man skulle forhøje kvoterne for stenbidere.

Det vil vi fra Atassut kritisere stærkt, da vi alle ikke må have noget med sager at gøre der står os personligt for nært, især når det handler om lovgivningen.

Vi skal ikke agere som dommere i denne sag. Men denne sag handler om at vedkommende kommer til at tjene penge på de beslutninger der træffes. Det er højt mærkværdigt hvis Formanden for Naalakkersuisut ikke havde tænkt på det. Det er slet ikke nok at skulle komme ud og sige at det var fordi man skulle hjælpe en ven, for uanset ser det ud som om at det handler om magtmisbrug, og havde været med til at bestemme at kvoten skal forhøjes, efter at man havde lejet båden ud. Derfor skulle Formanden for Naalakkersuisut slet ikke have været med til at beslutte ang. forhøjelsen af kvoten.

Hvis vi mener at der er noget der ikke hænger sammen, så betyder det ikke at vi agere dommere. Når pressens opgave er at stille spørgsmålstegn ved ting der lugter af magtmisbrug, så betyder det ikke at de er dommere. De er jo trods alt 4. magt. I magtens tredeling. Når befolkningen ikke kan stille spørgsmålstegn ved regeringen, og når pressen heller ikke må udføre deres fornemste opgave, så er det store spørgsmål om hvilken politisk system vi egentlig har her i landet. Det er i hvert fald ikke demokrati!

Når grænser brydes gang på gang, og vi bliver ved med at vende det blinde øje og ikke tør at stille spørgsmålstegn ved det, så blive disse form for brud almindelige her i landet. Også fra landets ledelse.

 

Aqqalu C. Jerimiassen

Atassut Formand.

Anbefalede nyheder