Familien er grundsøjlen i samfundet

Steder var lukket pga. Corona. Således siges det at antallet husspektaklerne stiger. Vi mener at det er et tegn på at vi har store ting at bearbejde når vi er så lille et samfund, og det kunne tyde på at vi har ”glemt” hvad det vil sige at være en familie.

Selv om det er forfærdelig tidspunkt vi har nu med Corona, så bør vi bruge denne tid på at lære at stå sammen og bruge tid på at forbedre vores helbred, samt finde ud af hvor det er vi skal have det familiemæssige dynamikker ordnet, og i samfundet.

Et velfungerende samfund er baseret på et godt familieliv. Familien der hjælper og støtter hinanden. Hjemmet skal være trygt og der hvor man bliver beskyttet. Det er vores ansvar som forældre og familie.

 

Naja Kristensen

Atassut, Kommunalbestyrelsesmedlem Qeqertalik

Anbefalede nyheder