Atassuts ordførerindlæg til ekstraordnært møde i Inatsisartut

I disse dage bliver vi atter belært om tålmodigheden. Vi bliver mindet om hvor meget vor familie, nære, og venner påvirker vores hverdage og hvor meget vi egentlig har brug for dem. Vi får også bekræftet hvor meget vi bør værdsætte hverdagens goder, som vi netop tager for givet og ser som en selvfølge.

Vi bliver mindet om hvor gode vi som samfund er til at stå sammen i vanskelige situationer. Atter bliver vi også mindet om at vi har medborgere der knokler med at klare hverdage i livet, og som halter med at kunne give de fuldendte ressourcer til deres børn. Vi har medborgere der endnu ikke er parate til at påtage sig et ansvar, til som i tider som denne ikke kan fuldføre deres forpligtigelser.

Vi kan til enhver tid køre med formaninger til vores medmennesker, – dog er der en grund til, at det er blevet en nødvendighed at stramme op på loven, grundet hensynet til vores alles helbred. Det er således, at vi ikke har kunnet løfte ansvaret i en grad, så vi kan tage vare på os selv og vore medmennesker, hvorfor vi er blevet nødsaget til at mindske vore menneskerettigheder, og derved øge myndighedernes beføjelser.

Med frihed følger ansvar. Friheden vil dog fordufte, hvis ikke vi kan fuldføre vore pligter. Der er givet os en mulighed for at bibeholde vores frihed. Vi er mange mennesker, der varsomt og omhyggeligt følger myndighedernes anbefalinger, ved at tage hensyn til vores medmennesker, samt for at beskytte de af os som er svagere end andre. Dog er der mennesker, der nægter at følge de påbud der gives, hvilket giver konsekvenser for os alle.

Fra Atassut er vi indforståede med, at man har valgt at stramme op om loven, som ifølge af at man i Danmark foretog nogle ændringer ved lovgivningen. På trods af, at dette kræver en hastigt foranstaltning, er det i særdeleshed vigtigt at være påpasselig og sikre at både frihed og ansvar bliver vægtet på lige fod med opstramning af loven, således dette kan gennemføres i balance og tilstrækkeligt. At have et lovgrundlag er en nødvendighed, således det kan være til grund for at der handles hurtigere i sinde om at beskytte os selv og vores kære.

Vi vil fra Atassut tydeligt understrege at vi herunder er stærkt imod fastsættelse af § 27 i lovforslaget om fastsættelse af regel om at iværksætte et ekspropriativt indgreb af privat ejendom. En sådan magt er langt fra retfærdigt, og er for lænkende for den frihed et menneske ejer. Dette skal ikke udnyttes blot i relation til en smitsom sygdom eller en lignende vanskelig situation, som en gyldig undskyldning.

Historisk set kan vanskelige situationer ofte misbruges og ledes til større magt af myndighederne, hvor der ofte er sandsynlighed for, at folket ikke får deres rettigheder tilbage. Til trods for at dette kan blive en realitet er det dog tvivlsomt i vores land, er det stadigvæk noget vi skal være varsomme med. Uanset hvor gode formål der er bag sådanne vedtægter, har de skrækkeligste tiltag blevet skabt med de bedste intentioner.

Fra Atassut ønsker vi herfor, at denne lovgivning kun gælder i en tidsbegrænset periode, samt at der ikke udarbejdes en revideret udgave ved udgangen af dens gyldige brug, men at der blot angives dato til totalt ophør. Dernæst vil vi opfordre til, at man igangsætter udarbejdelse af en gennemtænkt og tilpasset lovgivning, der kan være til brug for fremtidige vanskelige situationer.

Vi henviser forslaget til udvalget.

I ønske om at i alle jer der følger med vil passe godt på jer selv. Hvis vi alle ikke vil af med det frihed vi har, må vi passe godt på os selv og vores næste.

Anbefalede nyheder