Sænk billetpriserne med 50% for indenrigs rejser denne sommer

Mange selvstændige erhvervsdrivende, især indenfor trafik og hotelbranchen er økonomisk hårdt ramt pga. Covid 19. Vi skal have pengene til at løbe mere rundt inden for landets grænser.

Der er rigtig mange turister der har aflyst deres rejser til Grønland, og endnu flere turister dropper deres planer om at rejse som et vandfald.

Det er derfor meget vigtigt at lade pengene blive i landet, når indtægtstabet er så enormt.

Air Greenland, Arctic Umiaq Line og Disko Line bør sænke deres priser med 50%, for tab af kommende indtægter er uundgåeligt og er allerede blevet til en realitet. Så lad os alle i stedet holde ferie her i landet.

I stedet for tomme sæder i flyet, lad os fylde de sæder og pladser i flyene og på skibet. Lad os forestille os hvor fantastisk og oplevelsesfuldt det ville være, når alle byer og bygder får besøg af landsmænd.

Når der alligevel ikke bliver rejst så meget og når der alligevel er så mange aflysninger, hvad ville problemet være hvis vi benyttede muligheden og selv rejste rundt i landet billigt? Det er win win for alle, også en redningspakke for de selvstændige erhvervsdrivende indenfor turisme, trafik og hotelbranchen.

Aqqalu C. Jerimiassen

Atassut Formand

 

En ny vej mod G-60 ?

Skal vi til at lukke mindre beboelsessteder rundt i kysten som ikke er rentable?

Inatsisartut medlem Steen Lynge (Demokraatit) sendte en pressemeddelelse d. 26. april 2020, med budskabet om at privatisere Royal Greenland. Det er ikke en overraskende udmelding, eftersom det første ting som Demokraatit befalede var at inkludere privatisering af Royal Greenland, i mindretalskoalitionsaftalen med Demokraatit som støtteparti.

Hvem havde de så tænkt sig skulle være den nye ejer? På hvilken måde tænkte de at det skulle gavne? Hvis det sælges til andre lande, kunne det jo ende med at vi fortryder salget, når herboende mister deres job og erstattes af udenlandske arbejdere. Hvis Kinesiske selskaber køber Royal Greenland, kan vi så regne med at selskabet vil blive ved med at tilgodese og lade fabrikkerne rundt i kysten forblive åbne?

DET tror jeg ikke! Hvilken privat selskab vil lade steder med underskud lade stå åbne? Det kan jo være at det er ok, hvis man kun vil det større byer det bedste, og lade andre klare rundt i kysten klare sig selv.

Det er en politisk beslutning, og ikke handelsmæssig beslutning, at indirekte begynde at lukke for mindre beboelsessteder ved at lade fabrikkerne lukke. Det ser ud til at Demokraatit stadigvæk synes G-60 var en god idé.

At være liberal betyder ikke at man neglegerer folk. At være liberal betyder frihed og at man ikke begrænses.

 

Aqqalu C. Jerimiassen

Atassut Formand

 

Naalakkersuisut ved ikke hvad de laver

Hvad er det der sker? Kan det virkelig passe at Naalakkersuisut besidder dén slags magt? At beslutte sådanne sager uden om befolkningen, Inatsisartut og rigsfællesskabet?

Jeg bliver virkelig bekymret for fremtiden hvis vi begynder at acceptere denne form for styring. Det har skabt rører blandt befolkningen, jeg bliver sågar bekymret for demokratiets fremtid her i landet. Det var også lige præcis dét som vi fra Atassut har været bekymret for under Coronakrisen, at Naalakkersuisut får smag for hurtige beslutninger uden om alle former inden for demokratiets regler.

I sådanne principielle spørgsmål skal man spørge befolkningen, og i det mindste Inatsisartut. Hvis sådanne beslutninger bliver kutyme, er jeg meget bekymret for hvad det næste kunne blive.

Man kunne jo også tro at Naalakkersuisut ikke har nogen idé om hvad denne aftale indeholder, og i værste fald ved de ikke hvad de laver. Uanset så har man ikke inddraget nogen, og i det mindste oplyst hvad det drejer sig om inden beslutningen er truffet. Vi kan ikke acceptere dette uden videre.

 

Nikolaj Rosing

Atassut politiske næstformand

Familien er grundsøjlen i samfundet

Steder var lukket pga. Corona. Således siges det at antallet husspektaklerne stiger. Vi mener at det er et tegn på at vi har store ting at bearbejde når vi er så lille et samfund, og det kunne tyde på at vi har ”glemt” hvad det vil sige at være en familie.

Selv om det er forfærdelig tidspunkt vi har nu med Corona, så bør vi bruge denne tid på at lære at stå sammen og bruge tid på at forbedre vores helbred, samt finde ud af hvor det er vi skal have det familiemæssige dynamikker ordnet, og i samfundet.

Et velfungerende samfund er baseret på et godt familieliv. Familien der hjælper og støtter hinanden. Hjemmet skal være trygt og der hvor man bliver beskyttet. Det er vores ansvar som forældre og familie.

 

Naja Kristensen

Atassut, Kommunalbestyrelsesmedlem Qeqertalik

Atassuts Corona politik

  1. Genåbning af landet skal ikke nødvendigvis følge resten af kongeriget. Første prioritet må være at sikre sundheden for alle borgere  Grønland.
  2. Fabrikkernes medarbejdere skal holdes i gang, uden at køre slide dem mere nødvendigt. Jeg mener det er vigtigt, at vi sikre åbne indhandlinger, produktion og eksport. Et erhverv der er så grundlæggende for Grønlands økonomi, at hvis vores produktion lukker, vil samfundsøkonomien gå i knæ. Følgerne vil være at byggeriet, lønudbetalinger mv. vil risikere at stoppe.
  3. Løsningen vil være at flytte rundt på råvarerne, så de fabrikker som kan have overskudskapacitet tager råvarer fra andre fabrikker er hårdere ramte. Nogle medarbejdere, primært fra Asien, men også nordjobbere vil mangle i produktionen.
  4. Reglen om at trawlerne skal levere 25% af fangsten til et af fabrikkerne på kysten kan suspenderes i 3 måneders sommerperiode. Det vil frigive produktionskapacitet til jollefiskernes og de mindre fartøjers indhandlinger.
  5. Turisme sektoren forventes at miste omsætning på 450 mio. kroner, der skal findes økonomisk kompensation på 350 mio. kroner, mod at man arbejder for lokale turister. Vi skal opfordre til at man bruger sine ferie fri rejser på indlandsrejser. Lokale turister må sikre den sidste del af omsætningen.
  6. Det går imod Atassut´s liberale værdier at lukke landet for omverdenen, men grundet denne Covid-19, er situationen helt exceptionel, hvorfor vi opfordrer til at sikre landets borgere. Der vil formentlig komme en vaccine, men hvornår, det ved vi ikke. Og der vil komme et behandlingsmetode, som er mere effektiv, det er kun et spørgsmål om tid.

Atassut har landets sundhedsmæssige forhold på sinde, men også landets økonomi. For de 2 ting hænger meget sammen, og sikre vi sundheden, vil vi kunne fastholde eksporten, arbejdspladserne, som så er med til sikre vores velfærdsmodel.

 

Nikolaj Rosing

Atassuts politiske næstformand

Lykønskning til H.M. Dronning Margrethe 2.

I anledningen af H.M. Dronning Magrethe 2.  80 års fødselsdag ønsker Atassut, Hendes Majestæt Dronningen og hendes familie tillykke med dagen.

Gennem tiden har Hendes Majestæt vist sin interesse for Grønland og hele Rigsfællesskabet, og Kongehuset i den grad været bindeleddet som binder de tre dele sammen. Gennem tiden har Kongefamilien flere gange været garant for støtte til vores eksportfremstød, hvilket har givet en masse værdi til alle virksomheder i Rigsfællesskabet.

Det og vores velfærdsmodel, som vores samfund er bygget op omkring, er kommet til gennem kongehusets rettidige omhu, ved for eksempel indførelsen af Grundloven, demokrati, frihed og menneskerettigheder. Mange Grønlændere har mange gode minder fra Hendes Majestæts Dronningens besøg i Grønland, og vi glæder os til at se Hendes Majestæt igen.

 

De varmeste hilsner

På vegne af Atassut

Nikolaj Rosing

Til ære for tidligere formand for Atassut og tidligere Inatsisartut medlem

Mindeord

Gerhardt Petersen var formand for Atassut i årene 2009-2014, som var udfordrende i det politiske arbejde. Som formand formåede han at samle medlemmerne i partiet, i perioden hvor partiet havde det svært og hvor man pludselig stod uden en formand, trådte han til og overtog roret og blev tillidsfuldt valgt som formand i den følgende generalforsamling.

Det som jeg har lagt mærke til ift. Gerhardt er at han er en jordnær politiker. Dertil var han velbegrundet og brugte et uddannet sprog når han udtrykte sig politisk. Det kunne også være det der for nogle mennesker kunne være svær at forstå.

Vi har meget at takke for fra Atassut, selv i de seneste år har han arbejdet ihærdigt for befolkningen og for partiet. I 2017 blev han i kommunalvalget valgt som 1. suppleant i Kommune Kujalleq, og blev senere kaldt ind som medlem.
Det er tydeligt at se at Gerhardt er en person der ikke arbejder for egne interesser. I Inatsisartut valget i 2013, da Atassut skulle være med i koalitionen, valgte han en anden han mente passede bedst til embedet, i stedet for sig selv, selv om han var partiets formand. Selv om valgperioden var kort, opnåede han mange ting og var en god formand.

Kræftsygdommen har taget mange af vores kære, venner og bekendte. Vi har dog stadigvæk håbet i blandt os, da vi stadigvæk har samhørigheden i blandt os.

Vi sender vores kondolence til Gerhardts familie og ønsker dem alt godt i denne periode.

Aqqalu C. Jerimiassen
Atassut Formand

Atassuts ordførerindlæg til ekstraordnært møde i Inatsisartut

I disse dage bliver vi atter belært om tålmodigheden. Vi bliver mindet om hvor meget vor familie, nære, og venner påvirker vores hverdage og hvor meget vi egentlig har brug for dem. Vi får også bekræftet hvor meget vi bør værdsætte hverdagens goder, som vi netop tager for givet og ser som en selvfølge.

Vi bliver mindet om hvor gode vi som samfund er til at stå sammen i vanskelige situationer. Atter bliver vi også mindet om at vi har medborgere der knokler med at klare hverdage i livet, og som halter med at kunne give de fuldendte ressourcer til deres børn. Vi har medborgere der endnu ikke er parate til at påtage sig et ansvar, til som i tider som denne ikke kan fuldføre deres forpligtigelser.

Vi kan til enhver tid køre med formaninger til vores medmennesker, – dog er der en grund til, at det er blevet en nødvendighed at stramme op på loven, grundet hensynet til vores alles helbred. Det er således, at vi ikke har kunnet løfte ansvaret i en grad, så vi kan tage vare på os selv og vore medmennesker, hvorfor vi er blevet nødsaget til at mindske vore menneskerettigheder, og derved øge myndighedernes beføjelser.

Med frihed følger ansvar. Friheden vil dog fordufte, hvis ikke vi kan fuldføre vore pligter. Der er givet os en mulighed for at bibeholde vores frihed. Vi er mange mennesker, der varsomt og omhyggeligt følger myndighedernes anbefalinger, ved at tage hensyn til vores medmennesker, samt for at beskytte de af os som er svagere end andre. Dog er der mennesker, der nægter at følge de påbud der gives, hvilket giver konsekvenser for os alle.

Fra Atassut er vi indforståede med, at man har valgt at stramme op om loven, som ifølge af at man i Danmark foretog nogle ændringer ved lovgivningen. På trods af, at dette kræver en hastigt foranstaltning, er det i særdeleshed vigtigt at være påpasselig og sikre at både frihed og ansvar bliver vægtet på lige fod med opstramning af loven, således dette kan gennemføres i balance og tilstrækkeligt. At have et lovgrundlag er en nødvendighed, således det kan være til grund for at der handles hurtigere i sinde om at beskytte os selv og vores kære.

Vi vil fra Atassut tydeligt understrege at vi herunder er stærkt imod fastsættelse af § 27 i lovforslaget om fastsættelse af regel om at iværksætte et ekspropriativt indgreb af privat ejendom. En sådan magt er langt fra retfærdigt, og er for lænkende for den frihed et menneske ejer. Dette skal ikke udnyttes blot i relation til en smitsom sygdom eller en lignende vanskelig situation, som en gyldig undskyldning.

Historisk set kan vanskelige situationer ofte misbruges og ledes til større magt af myndighederne, hvor der ofte er sandsynlighed for, at folket ikke får deres rettigheder tilbage. Til trods for at dette kan blive en realitet er det dog tvivlsomt i vores land, er det stadigvæk noget vi skal være varsomme med. Uanset hvor gode formål der er bag sådanne vedtægter, har de skrækkeligste tiltag blevet skabt med de bedste intentioner.

Fra Atassut ønsker vi herfor, at denne lovgivning kun gælder i en tidsbegrænset periode, samt at der ikke udarbejdes en revideret udgave ved udgangen af dens gyldige brug, men at der blot angives dato til totalt ophør. Dernæst vil vi opfordre til, at man igangsætter udarbejdelse af en gennemtænkt og tilpasset lovgivning, der kan være til brug for fremtidige vanskelige situationer.

Vi henviser forslaget til udvalget.

I ønske om at i alle jer der følger med vil passe godt på jer selv. Hvis vi alle ikke vil af med det frihed vi har, må vi passe godt på os selv og vores næste.