Det er på tide vi forbereder os til nordvestpassagen

Vi burde allerede nu afsætte ressourcer til forundersøgelser og projektering af en ny havn, som kan servicere den havgående trafik.

Den trafik der forventes at få så en stor en indflydelse på den globale handel indenfor en overskuelig fremtid, når nordvestpassagen åbner. Derfor mener vi i Atassut det er på høje tid vi kommer i gang, med at undersøge mulighederne. Om lastning af gods, optankning af skibe mv burde vi i Grønland arbejde for at etableret aftaler herom.

Atassut mener at dette burde gøres i Sydgrønland, så vi kan sikre arbejdspladser, ikke bare i nær fremtid, men i mange generationer fremover. Arbejdspladser som der er et stor behov for, samt mulighed for at skabe et nyt skattegrundlag, for de trængte offentlige kasser.

Det er også meget vigtigt at sørge for at den fremtidige trafik så vidt muligt ikke gøre skade på dyrelivet i havet, og at der skal være solide lovgivningsmæssige rammer for at undgå forurening.

Atassut vil altid undersøge muligheder for at der skabes vækst og arbejdspladser, som kan være med til at sikre vores velfærdsmodel.

 

Nikolaj Rosing

Næstformand Atassut.

 

Anbefalede nyheder