Borgmesteren i Avannaata forskelsbehandler

Tur til Qaanaaq der kun havde nogle bestemte folkevalgte til formål

Det er forbavsende at man midt i det hele fra nyhederne/medierne finder ud af, at Borgmesteren i Avannaata kommunia Palle Jerimiassen (S) kun er på tur til Qaanaaq med andre valgte partier. Vi vil her tydeliggøre at vi i Atassuts gruppe slet ikke har modtaget nogen form for skriftlig invitation, der indikerer deltagelse ved turen til Qaanaaq.

Hvis der skal arbejdes ordentligt, vil vi stærkt stille de følgende krav til Borgmesteren: Handl professionelt, I er som de folkevalgte berettiget til at forsvare demokrati! Vi vil dermed pointere at vi fra Atassut på ingen måde er tilfredse med Borgmester Palle Jerimiassen (S) måde at lede på! Kommunalbestyrelsen kan ikke styres kun delvist.

Desværre har der flere gange været nogle ubehagelige meldinger omkring Atassut Avannaa ej har nogle repræsentanter ved turen til Qaanaaq, disse konsekvenser der har medført grundet Borgmesterens svigt at sit ansvar er slet ikke til, at acceptere.

Vi vil hermed også til borgerne i Qaanaaq meddele vores ærgrelse over, at vi ikke havde fået mulighed for at deltage. Dette vil så også medføre forventninger til, at Borgmesteren i Avannaata Kommunia selv må handle for at rette op på denne, hvis ikke dette vurderes som forskels behandling. Man må agere realistisk når man snakker om at danne én samlet kommune, – vi kan lige så godt så fjerne mulighedernes kommune (et ord som jeg under valgkampen havde skabt) hvis der kun er nogle enkelte der gives mulighed under demokratiet.

 

Med Venlig Hilsen

Aqqalu C. Jerimiassen

Atassut Avannaa Gruppeformand

Anbefalede nyheder