Aaja har ret – der er for meget snak om selvstændigheden

Lad os først lige drøfte udfordringer i landet i dag og finde løsninger til disse. Vi er i særdeleshed glade for at Aaja Chemnitz Larsen samt Inuit Ataqatigiit støtter op omkring, at der politisk må ageres mere realistisk.

Vi vil opfordre til at der på nuværende tidspunkt ikke bruges kræfter og en masse penge til selvstændigheden, og i stedet bruge ressourcer, kræfter, tid samt økonomi til dagens problematikker i landet.

Den smukke drøm om selvstændighed vil ikke kunne løse problemer, der for eksempel omfatter udfordringer omkring sundhedsvæsnet i dag. Det flotte formål vil alene ikke kun sænke tallet over misbrugte børn, samt alene ikke skabe nye arbejdspladser, ej heller skabe flere fisk.

En styrelse der er baseret på et mere realistisk grundlag må vægtes tungere, og bruge de økonomiske ressourcer til noget der er mere nødvendigt i dag. Når vi politikere ikke arbejder ud fra fine forestillinger, så vil vi også vi også kunne arbejde for at samfundets tarv og selvforsørgelse. Selvstændigheden er ikke blot et stykke underskrevet dokument. Selvstændigheden er ikke kun en anmodning. Selvstændighed er ikke en kommission. Selvstændigheden er en evne af en befolkning der er i stand til at holde dem selv oprejst.

Så længe vi bruger så mange ressourcer til formål for selvstændigheden, samt bruger mange økonomiske ressourcer, vil de oprigtige opgaver der ellers skal løses altid blive sat bagerst. Dette vil medføre en masse sociale omkostninger, og et samfund der mindre kan tage vare på sig selv. Disse som altid ønskes at dække ved tårnhøje beskatninger og afgifter, samt høje kvoter, som vi knap kan bære i fremtiden der ikke holder i længden.

 

Aqqalu C. Jerimiassen

Atassut formand

Anbefalede nyheder