Selvfølgelig vælger vi det danske forsvar

Atassut har en klar holdning til hvilket militær der primært skal være i Grønland. Da vi er danske statsborgere, er det selvfølgelig det danske forsvar der skal opretholde suveræniteten.

Qua USA’s tilstedeværelse i Thule, skal USA selvfølgelig yde det der er aftalt. Og vi skal selvfølgelige arbejde på at servicekontrakterne vedr. USA militær skal forhandles, således man har de væsentlige indtægter i Grønland/Rigsfællesskabet. Vi skal arbejde på, at vores unge i Grønland skal have til session, og gerne yde deres værnepligt i forsvaret.

Atassut mener ikke at forsvaret af danske statsborgere hører andre steder henne end under det danske. Skulle den Grønlandske befolkning vælge at stemme for udtræden af Rigsfællesskabet, dermed ophør af det danske statsborgerskab, må stillingtagen hertil diskuteres.

Men indtil det sker, må der ikke herske tvivl om, at grønlændere er danske statsborgere, beskyttet af grundloven. Forsvaret af vores rettigheder, demokrati og samhørighed, skal primært forsvares af danske statsborgere.

 

Nikolaj Rosing

Anbefalede nyheder