Der er brug for en ny reform inden for Sundhedsvæsenet

Som vi kender det, er Dronning Ingrids hospital, blevet brugt som det centrale sygehus, for hele Grønland, siden etableringen, hvor mange patienter opholder sig, under deres behandling.

Dog mener jeg, at forholdene bør tilpasses bedre til de omstændigheder, man har i dag. Hvis vi nu kigger på helheden, er der cirka 18.000 indbyggere i Nuuk, som resulterer i at sygehuset ofte har for mange patienter, hvor de bosiddende i Nuuk til tider bliver tilsidesat, grundet et højt antal patienter fra kysten.

Men henblik på vurderingsmuligheder for et nyt sygehus for de bosiddende i Nuuk, samt for forbedringer for patienter fra kysten, vil Atassut opfordre til en forespørgselsdebat herom, som vi mener vil skabe et godt forum for forskellige muligheder omkring oprettelsen af en ny reform.

I budskabet mener vi bestemt, at der er stort behov for at hverve læger til kysten, og vi mener at en udvidelse af Dronning Ingrids Hospital, kunne være en mulighed, eller at opføre et nyt sygehus, til de bosiddende i Nuuk.

Fra Atassut skal vi minde om, at vi tidligere har foreslået tilbageførelse af sundhedsvæsnet til den danske stat, på baggrund af det argument om, at vi i Grønland alene ikke kan løfte de problematikker, som vores sundhedsvæsen kæmper med i dag.

Eftersom vores budskab er blevet afvist af alle, er det nu på tide at rette op på vores sundhedsvæsen med etablering af en ny reform. Hvis intet ændres, må det betyde, at vi ikke kan løfte ansvarsområdet alene.

Et samfund har ret til, og har behov for, et trygt sundhedsvæsen, med de rette ekspertiser.

 

Med venlig hilsen

Angutinnguaq Heilmann

Nutaarsiassat innersuussat