8. marts 2010

Gerhardt

Formandens lykønskning til kvindernes dag
Vi har i det grønlandske samfund stor gavn af Jeres gode position – mange tak for det!

Kære alle kvinder i Grønland.

Vi skal fra ATASSUT bringe vores lykønskning til Jer i forbindelse med kvindernes internationale kampdag og vi håber for Jer at I alle må have en rigtig god dag, denne dag er Jeres dag og vi vil lytte opmærksomt på Jeres budskaber.
I, vore kvinder i samfundet, har båret en meget stor del af arbejdet for at vort samfund kan udvikle sig positivt og stærkt igennem den meget hastige udvikling vort samfund har været i, i løbet af meget kort årrække, dertil skylder Vi jer en stor tak, også fordi I giver vore børn gode redskaber og vilje til at tage sig en uddannelse hvorefter de velvilligt er med til at løfte de mange opgaver og udfordringer, vi til dagligt konstant møder.
Siden ATASSUT blev stiftet har vi prioriteret familien meget højt og vi har således konstant arbejdet for at de lovgivningsmæssige rammer skal være optimale og været garant for at konkrete tiltag der kan give familierne en god og solid fundament også blev realiseret, derfor er vi i ATASSUT godt tilfredse med at barselen i forbindelse med graviditet og fødsel også skal være så længe som muligt, dette skal give de nybagte forældre og deres nyfødte gode betingelser for at være sammen i barnets tidlige alder.

Men der er ingen tvivl om at Vi stadig har flere store arbejdsopgaver for at familierne i vort samfund kan have endnu bedre vilkår:

– Der er alt for mange kvinder der i deres hjem bliver udsat for fysisk og psykisk vold, vi skal overfor de mænd der har tendens til at bruge vold kraftigt opfordre til at stoppe med brugen af vold men derimod lære at tale om de problemer familien står overfor.

– Det offentlige skal være langt bedre til at hjælpe og støtte familier med problemer og som er socialt udsatte, det er ikke i orden og det er utilstrækkeligt at kun at arbejde for dele af familien, der skal en langt mere koordineret indsats for familierne, således at de kan forvente en samlet hjælp og støtte der har til formål at familien igen kan få de redskaber der skal til for at familien kan fungere igen, derfor skal vi opfordre det offentlige til at øge indsatsen for at hjælpe hele familien.

– Der er endnu ikke opnået ligestilling i erhvervslivet, det er desværre en kendsgerning at kvinder, især kvinder i den fødedygtige alder der bliver valgt fra, vi skal dertil opfordre arbejdsgivere til at være mere åbne overfor kvinderne.

– Vi har ellers en lovgivning om at mænd og kvinder skal have samme adgang til at besætte bestyrelsesposter i de offentligt ejede virksomheder og selskaber, men det er desværre en kendsgerning at kvinder bliver valgt fra når der er bestyrelsesskifte i de virksomheder og selskaber, vi skal derfor opfordre Naalakkersuisut til at drage hensyn til at lade kvinder komme til i de bestyrelser.

Mange flere ting kunne nævnes, men fra ATASSUT vil vi som sagt benytte dagen i dag til at lytte til vore kvinder i samfundet, og slutteligt skal vi endnu engang ønske Jer en god dag.

Gerhardt Petersen
Formand

ATASSUTIP KATTUFFIA – ATASSUT LANDSORGANISATION – THE ATASSUT ORGANIZATION