ATASSUT Itilleq
v/Sofie Marie Enoksen

B- 1176

3911 Sisimiut

Tlf +299 8696

47