Revolution Slider Error: Slider with alias atassut not found.

Nuuk 14. april 2011

Fiskerne vinder stort ved ændring af fiskeriloven 

Ændringer om ejerskab og kvoteloftbegrænsninger samt tiltag igennem finansloven der skal sikre hurtigere strukturtilpasning er stor gevinst for fiskerierhvervet samt det grønlandske samfund

Selvom vi fra ATASSUT stadig har betænkeligheder om hvorvidt beskyttelsen af erhvervsfiskerne vil være tilstrækkeligt når den såkaldte gummistøvleparagraf bliver afskaffet, har vi under førstebehandlingen fået tilkendegivet at der frem til andenbehandlingen skal arbejdes minutiøst med spørgsmålet.

Selvom vi fra ATASSUT stadig har betænkeligheder om hvorvidt det vil fremme indenskærs fiskerierhverv når kvoteloftsbegrænsningen bliver forhøjet til 15 procent, har vi under førstebehandlingen fået tilkendegivet at samtlige interessenter vil blive hørt forud for andenbehandlingen.

Vi har fra ATASSUT ikke lagt skjul på at vi har været meget skeptiske da forslaget så dagens lys, men vi har valgt at arbejde for at drage fordel af Naalakkersuisuts velvilje til dialog om fremtidens fiskerierhverv, og det har resulteret i, at der nu, for første gang i mange år, kan tales om reel strukturtilpasning af det indenskærs fiskeri. Dette vil blive sikret igennem finansloven for 2012.

Til vores tilfredshed har koalitionen givet os medhold i at der ikke kun skal satses på fiskeriet af de arter der i dag køres, men at man i større omfang målrettet arbejder for at satse på de arter der i dag ikke bliver anvendt. Det kan kun ende godt!

Selvom nogle forholder meget pessimistisk til de tiltag, et stort flertal i Inatsisartut har givet grønt lys for, er vi i ATASSUT sikre på, at de nye forhold fiskerierhvervet fremover vil eksistere under, bliver win win situation for alle parter.

Selvfølgelig har de eksisterende erhvervsfiskere frihed til selv at bestemme hvordan de vil drive deres erhverv, og den frihed bliver de ikke frataget ved ændring af fiskeriloven, tværtimod, de får større valgfrihed når det bl.a. gælder investeringer i nye og mere moderne fartøjer.

Ligeledes vil forhøjelsen af kvoteloftsbegrænsningen føre til større investeringslyst til større og moderne fiskefartøjer.

Men som nævnt, skal der, forud for andenbehandlingen og den endelige vedtagelse, et stort arbejde for at sikre et solidt og holdbart lovgivningsmæssig ramme for ændringerne, og vi har i ATASSUT fuld tillid til at Fiskeriudvalget i samarbejde med Naalakkersuisut vil løse sobert.

Slutteligt skal vi blot opfordre Siumut til, ligesom os, søge størst muligt indflydelse i stedet for at stejle.

Med venlig hilsen

Formand                                        Politisk næstformand              Medlem af Inatsisartuts Fiskeriudvalg

Gerhardt Petersen                     Siverth K. Heilmann                Knud Kristiansen