Malittarisassat

Malittrisassat PDF fil-inngorlugit takuneqarsinnaapput UANI.

MALITTARISASSAT

 

 • 1 Taaguutaa, ataatsimut aaqqissuussaanera najugaalu
 • 2 Katuffiup siunertarisaa
 • 3 Politikkikkut atassuteqarfigisat
 • 4 Partimut ATASSUT-mut ilaasortaaneq
 • 5 Peqatigiiffiit
 • 6 ATASSUT-ip Inuusuttai
 • 7 ATASSUT-ip kattuffittut aaqqisuussaanera
 • 8 Ataatsimeersuarneq
 • 9 Tunuartitaagallarneq / Ilaasortaajunnaarsitaanerlu
 • 10 Siulersuisuunerit
 • 11 Forretningsudvalgi
 • 12 Naatsorsuutit ukiorlu naatsorsuuserivik
 • 13 Kukkunersiuineq
 • 14 Atsiorsinnaatitaaneq / akisussaaneq
 • 15 Malittarisassat allangortinneqarsinnaanerat
 • 16 Kattuffiup atorunnaarsitaasinnaanera
 • 17 Atortuulesinneqarnissaat

 

 

 • 1 Taaguutaa, ataatsimut aaqqissuussaanera angerlarsimaffialu

Partiip taaguutigaa ATASSUT

Imm. 2. Partii tassaavoq sinerissami illoqarfinni nunaqarfinnilu immikkoortortaqarfiit Kattuffiat ataatsimoortitsisoq.

Imm. 3. ATASSUT-ip nuna tamakkerlugu kattuffiata angerlarsimaffia Nuummiippoq. Kattuffiup najugaa:

 

ATASSUT

Postboks 399

3900 Nuuk

323366 (Toqqaannartoq)

345000 (Namminersornerullutik Oqartussat aqqutigalugit)

325840 (Allakkasuartaat)

Atassut@greennet.gl

www.atassut.gl

 

 • 2 Kattuffiup siunertarisaa

ATASSUT partiiuvoq atortooreersunik aalajangiussiinnarnianngitsoq inullu qitiutillugu naalakkersuinikkut suliniuteqartoq, anguniarpaalu Kalaallit Nunaamiut katersorniassallugit, ATASSUT-ip politikkikkut isumai anguniagaalu siaruarterniassallugit Kalaallit Nunaatalu inui katersorniassallugit politikkikkut anguniagassatut ataatsimeersuarnermi isumaqatigiissutigineqarsimasut tunngavigalugit.

Imm. 2. Apeqqutit politikkimut inunullu tamanut tunngasut qaammarsaanikkut innuttaasunut paasisitsiniutigissallugit, politikkikkullu oqallinnermut peqataajuassalluni.

Imm. 3. Nunaqarfinni aqutsisunut, kommunalbestyrelsinut, landstingimut folketingimullu qinersineqassatillugu qinigassanngortitassanik nassaarniarnerni suleqataassalluni.

Imm. 4. Illoqarfinni nunaqarfinnilu peqatigiiffinnut tapersersuiniartussaalluni, siunnersui-sarluni pikkorissartitsisarlunilu.

 

 • 3 Politikkikkut atassuteqarfigisat

ATASSUT-ip Danmark-imi partii Venstre suleqatigaa, kiisalu Europa-p Avannaani Nunanilu allani Venstret isumaqataasa suliniaqatiggiiffii peqataafiginiartarlugit.

 

 

 • 4 Partiimut ATASSUT-mut ilaasortaaneq

Innuttaasoq kinaluunniit partiip anguniagaanut isumaqataasoq – partiip anguniagaani takuneqarsinnaasutut – partiimut ATASSUT-mut ilaasortanngorsinnaavoq.

Imm. 2. Ilaasortaaneq immikkoortoqarfimmut ilaasortaaneruvoq. Ilaasortanngorumaneq Kattuffimmut nalunaarutigineqarsimappat, Kattuffiup qinnuteqaat tamanna immikkoortortaqarfimmut qaninnerpaamut ingerlateqqissavaa, qinnuteqartorlu tassani ilaasortatut allassimalissaaq. Piffimmi tamani immikkoortoqarfeqanngippat, Katuffimmut ilaasortatut allanneqassaaq.

Imm. 3. Partiimut ilaasortaanermut akiliut immikkoortortaqarfiit namminnerluinnaq aalajangersussavaat. Ilaasortat ”immikkoortotaqarfiit avataaniittut” akiliutaat Ulluinnarni Aqutsisut aalajangersassavaat.

Imm. 4. Partiimiilaasortaq aatsaat soraarsinneqarsinnaavoq malittarisassani ukunani § 11, imm. 3 malillugit.

 

 • 5 Peqatigiiffiit

Illoqarfinni nunaqarfinnilu peqatigiiffiit ATASSUT-ip nuna tamakkerlugu suliniarnerani qitiupput. Taakku aqqutigalugit ATASSUT-ip qinersisartui attavigineqartussapput.

Imm. 2. Immikkoortoqarfik ATASSUT-ip kattuffiata malittarisassaani § 5-mi piumasarineqartunik naammassinnissimasoq imminut ingerlassinnaavoq aammalu aningaasatigut kattuffimmut pisussaaffeqarani. Siulersuisussaminik nammineq qinersisussaavoq imminullu tunngasut tamaasa ingerlatissallugit. Immikkoortoqarfiit malittarisassaat Kattuffiup malittarisassaanut tamatigut naapertuutissapput, tamatigullu taakkunannga alliussallutik. Immikkoortoqarfiit malittarisassaannik allannguutit Kattuffimmut paasissutissatut tamatigut nalunaarutigineqartassapput.

Imm. 3. Peqatigiiffiit minnerpaamik ukiumut ataasiarlutik ataatsimeersuartassapput peqatigiiffiup ingerlasimanera naatsorsuutillu nalunaarutigineqartassallutik. Pisariaqartitsineq naapertorlugu allanik ataatsimiititsisoqartarsinnaavoq.

Imm. 4. Peqatigiiffiit pisussaapput qullersaqarfimmiit suliakkiissutigineqartut isumagissallugit.

Imm. 5. Peqatigiiffimmi siulersuisut pisussaapput peqatigiiffiup siulersuisuini allannguutit tamaasa qullersaqarfimmut nalunaarutigisassallugit.

 

Imm. 6. Peqatigiiffiit nutaanik ilaasortassarsiortassapput, immikkoortoqarfimmiit allamiit imminnut nuuttut atassuteqarfigalugit, ajornanngippallu allamut nuuttut nuuffigisaannut immikkoortoqarfimmut nalunaarutigalugit.

Imm. 7. Partiimut ilaasortanermut akiliutip angissusissaa, nuna tamakkerlugu ATASSUT-ip ataatsimeersuartitsinerani aalajangerneqartassaaq.

Imm. 8. Peqatigiifiit nunaqarfimminni pissutsit pillugit ataatsimiititsisassapput, Nunaqarfinni Aqutsisuni kommunalbestyrelsimilu ilaasortat ataatsimeeqatigisassallugit politikkimut tunngasut nutaat pillugit.

Imm. 9. Illoqarfinni nunaqarfinnilu peqatigiiffiit Kattuffik suleqatigalugu politikkikkut peqatigiiffimmilu ingerlatsinermut tunngasut pillugit pikkorissartitsisassapput, siulersuisut, Nunaqarfimmi Aqutsisut kommunalbestyrelsimilu ilaasortaasut peqataatinniarneqartassapput.

Imm. 10. Peqatigiiffiit Nunaqarfimmi Aqutsisut kommunalbestyrelsimilu ilaasortat nunaqqatitik atassuteqarfiginiartuassavaat.

Imm. 11. Peqatigiiffiit tusagassiuutit tamaasa (neqitat radiolu) pitsaasumik atassuteqarfiginiartassavaat.

Imm. 12. Qinersisoqassatillugu peqatigiiffiit Kattuffik suleqatigalugu suliniuteqarluartassapput, soorlu najugarisaminni anguniagassanik suliaqarlutik, qinigassanngortitassarsiorlutik qineqqusaaralutik il.il.

 

 • 6 ATASSUT-ip Inuusuttai

ATASSUT-ip Inuusuttai nuna tamakkerlugu namminneq kattuffeqarput, ATASSUT-ip Inuusuttaasa peqatigiiffiinut qullersaasutut sulisunik. ATASSUT-ip Inuusuttaasa kattuffiat nammineq ileqqoreqqusalianik maligassaqarpoq, ATASSUT-illi anguniagaasa iluanni inissisimasunik.

Imm. 2. ATASSUT-ip Inuusuttaasa kattuffiat ataatsimeersuarnermut oqaaseqarsinnaatitaallutillu taaseqataasinnaasunik marlunnik aallartitaqarsinnaapput

Imm. 3. ATASSUT-ip inuusuttai siulersuisuunerni ataatsimik ilaasortaatitaqassapput.

 

 • 7 ATASSUT-ip Kattuffittut aaqqissugaanera

Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarneq ATASSUT-mi oqaasissaqartut qullersaraat. Ukiut pingasut tamaasa ileqquusumik ataatsimeersuartoqartassaaq.

 

Imm. 2. Ataatsimeersuarnermi qinerneqartassapput forretningsudvalgimi ilaasortassat tallimat, aamma qinerneqartassapput sulersuisuunerni ilaasortassat 4-it § 9, imm 4. nr. 7, nr. 8 aamma nr. 9 tunngavigalugit.

 

 • 8 Ataatsimeersuarneq

Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi peqataassapput immikkoortortaqarfiit tamarmik immikkut aallartitaat ataaseq, Siulersuisuunerit, ATASSUT-ip Inuusuttaasa Kattuffiannit marluk, Inatsisartuni Folketingimilu partiip ilaasortai, partiip Borgmesteriutitai kiisalu KANUKOKA-mi siulersuisuni ATASSUT-miit ilaasortaq. Peqatigiiffiit ilaasortaasut tusarnaarianik aallartitaqarsinnaapput, taakkuli taaseqataasinnaanatillu oqaaseqarsinnaatitaanngillat. Tusarnaarianut aningaasartuutaasut Kattuffiup akiligassarinngilai. Forretningsudvalgi ataatsimeersuarnermut qaaqqusaqarsinnaavoq oqaaseqarsinnaatitaasunik.

Imm. 2. Pisarnertut ataatsimeersuarnissamut forretningsudvalgi ataatsimiigiaqqusisussaavoq. Tamannalu qaammatinik 3-nik sioqqutsisumik peqatigiiffinnut nalunaarutigissavaa. Siunnersuutit ataatsimeersuarnermi oqaluuseritinniakkat, forretningsudvalgimut apuutereersimassapput ataatsimeersuarnissaq qaammat ataaseq sioqqullugu. Ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassat ataatsimeersuarnissap ammarneqarnissaanut sapaatip akunneri pingasut sioqqutsilluni allakkatigut nassiunneqariissapput.

Imm. 3. Ataatsimeersuartut aalajangiisinnaatitaapput ATASSUT-ip peqatigiiffiisa minnerpaamik affaasa aallartitaat najuuppata.

Imm. 4. Ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassanut makku pinngitsooratik ilaassapput:

 1. Aqutsisussamik ataatsimik toqqaaneq
 2. Siulittaasup ammaanermi oqaasii
 3. Nuna tamakkerlugu Kattufiup nalunaarutaa
 4. Ataatsimeersuarnerup kingulliup kingornatigut naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut akuerisassanngorlugit saqqummiunneqarnerat.
 5. Ilaasortaanermut akiliutissap aalajangerneqarnera
 6. Siunnersuutit oqaluuserineqarnerat
 7. Partiip siulittaasussaanik siulitaasullu tullissaanik marlunnik qinersineq
 8. Forretningsudvalgimut ilaasortassanik 2-nik sinniisussanillu marlunnik qinersineq
 9. Siulersuisuunerni ilaasortassanik 3-nik qinersineq
 10. Kukkunersiuisussanik qinersineq
 11. Tamalaat

 

Imm. 5. Taasinerit, malittarisassanik allannguutissat kisiisa pinnagit, amerlanerussuteqarneq tunngavigalugu aalajangerneqartassapput, taasinermi najuuttut kisiisa naatsorsuutigalugit. Ataatsimeersuartulli aalajangersinnaavaat, ilaasortat ataatsimiinnermi najuussinnaanngitsut sinnerlugit pisinnaatitsissumik allagartamik akuersissummik tunineqarsimasut allagartamik tunniussisoq sinnerlugu taaseqataasinnaasut.

Imm. 6. Siulittaasussamik, tullersortissaanik marlunnik forretningsudvalgimut siulersuisuunernullu qinigassanngortikkumasut allallugit qinersinissallu sioqqullugit tunniutereerneqartassapput. Qinigassanngortittut nalinginnaasumik sivikinnerpaamik ukioq ilivitsoq ATASSUT-mi ilaasortaareersimasariaqarput. Qinersinerit allakkatigut ingerlanneqassapput.

 

 • 9. Siulersuisunerit

Ataatsimeersuarnermut tulliullutik siulersuisuunerit Kattuffimmi oqaasissaqarlutik qullersaapput. Ataatsimeersuarnerit akornanni Kattuffiup suliassaanik isumaginnittussaavoq.

Imm. 2. Siulersuisuunerni ilaasortaapput, forretningsudvalgimi ilaasortat 5-it, ATASSUT-ip Inuusuttaasa toqqagaat ataaseq, ilaasortallu allat 3-at ataatsimeersuartunit qinigaasut, katillugit 9-it. Partiip siulittaasua tulliilu marluk siulersuisuunerni taama inissisimapput..

Imm. 3. Siulersuisuunerit ataatsimiittassapput minnerpaamik ukiumut marloriarlutik. Pisarnertullu ataatsimiinnerit marluk taakku inatsisartut ukiakkut upernaakkullu ataatsimiinnissaat sioqqutilaarlugu ingerlanneqartassapput. Forretningsudvalgi siulersuisuunernut ataatsimiigiaqqusisassaaq.

Imm. 4. Siulersuisuunerit partiip programmiinut suliniutissaanullu tunngasunik pingaaruteqartunik aalajangiisinnaatitaanngillat, aalajangiinissaq sioqqullugu peqatigiiffiit isumasioreerneqarsimanngippata.

Imm. 5. Siulersuisuunerit apeqqummik partiimut pingaaruteqarluinnartumik ileqquusumik ataatsimeersuarnermut utaqqisinneqarsinnaanngitsutut nalilerneqartumut, allakkatigut taasisitsisinnaapput. Taamatut taasisitsineq nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnissap tulliup tungaanut Siulersusisuunernut pituttuisuussaaq.

Imm. 6. Siulersuisuunerit aalajangiisinnaatitaapput minnerpaamik ilaasortat affaat najuuppata. Taasinerni amerlanerussuteqarneq aalajangiisuusassaaq.

Imm. 7. Siulersuisuunerit suleriaasissartik namminneq aaqqissussavaat. Ataatsimiinnerit ingerlanerat imaqarniliorneqartassaaq (referat). Siulersuisuunerit ataatsimiinnerisa imaqarniliornerat makkununnga nassiussuunneqartassaaq: Peqatigiiffinnut ilaasortaasunut tamanut, forretningsudvalgimi Siulersuisuunernilu sinniisussanut kiisalu Nunaqarfinni Aqutsisuni kommunalbestyrselsini inatsisartuni folketingimilu ATASSUT-ip ilaasortaatitaanut.

Imm. 8. ATASSUT-ip siulersuisuunerini ilaasortat peqatigiiffinni ATASSUT-mut ilaasortaasuni ataatsimiinnerit generalforsamlingeqarnerillu ilaaffigisinnaavaat, oqallinnerni peqataasinnallutik aalajangiinissanili peqataasinnaanatik.

 

 • 10 Forretningsudvalgi

Forretningsudvalgi Siulersuisuunernut ataatsimeersuartunullu akisussaassuseqarluni suliaminik ingerlatsisussaavoq. Siulersuisuunerit ataatsimiinnerisa akornanni suliassat pisariaqartut isumagisassavaat, Katuffiullu taamattaarlu allaffeqarfiup ulluinnarni ingerlanera akisussaaffigalugu.

Imm. 2. Forretningsudvalgip allattuuneq atorfinitsissavaa, aammalu ikiortissanik pisariaqartunik atorfinitsitsisinnaalluni, allattuunerup inassuteqarneratigut, ulluinnarni suliassat ingerlalluarsinnaaqqullugit, taamattaarlu aningaasatigut ingerlatsineq pissusissamisut ingerlasinnaaqqullugu.

Imm. 3. ATASSUT-ip avammut suliniuteqarneranut partiillu anguniagai sulissutigineqarluarsinnaaqqullugit, forretningsudvalgip allattuuneq aningaasanik pisariaqartunik atugassissinnaavaa.

Imm. 4. ATASSUT-ip anguniagai sulissutigineqarluarsinnaaqqullugit, forretningsudvalgi aaqqissuisuulluni akunnermiliuttuussaaq ulluinnarnilu ingerlatsilluarnissaq suliassaralugu. Tassalu peqatigiiffiit suliniutinik ilisimatittuarneqarnissaat atassuteqarfigiuarneqarnissaallu forretningsudvalgip suliassaraa.

Imm. 5. Nunaqarfinni aqutsisunut, kommunalbestyrelsinut, inasisartunut folketinginullu qinersisoqassatillugu, partiip qinigassanngortitai inatsisit malillugit partii sinnerlugu forretningsudvalgip akuerisartussaavai.

Imm. 6. Siulittaasoq – taanna pisinnaanngikkaangat tullii – pisariaqartitsineq naapertorlugu Ulluinnarni aqutsisunik ataatsimiigiaqqusisassaaq, imaluunniit aqutsisuni ilaasortat ikinnerpaamik marluk tamanna piumasarippassuk. Tamatuma saniatigut qaammammut ataasiarluni ataatsimiittoqartassaaq.

Imm. 7. Forretningsudvalgip suleriaasissani nammineq aaqqissuutissavaa. Ataatsimiinnerit naalisarlugit allaaserineqartassapput. Ataatsimiinnernik nalunaarusiat makkununnga nassiussuuneqartassapput: Forretningsudvalgimi sinniisussat, Siulersuisuunernut sinniisussaannullu, peqatigiiffinnut ilaasortaasunut tamanut, kiisalu Nunaqarfinni Aqutsisuni, kommunalbestyrelsini inatsisartuni folketingimilu ATASSUT-ip ilaasortaatitaanut.

 

 • 11. Tunuartitaagallarneq / ilaasortaajunnaarsitaanerlu

Peqatigiiffik ilaasortaasoq sunaluunniit Kattuffimmut pisussaaffimminik sumiginnaasoq siulersuisuunernit tunuartitaagallarsinnaavoq ilaasortaajunnarsitaalluniluunniit.

Imm. 2 imm. 1 naapertorlugu tunuartitaagallarneq maalaarutigineqarsinnaavoq partiip ataatsimeersuarnerani tullermi, tassanilu aalajangivinneqassalluni.

Imm. 3.Peqatigiiffik ilaasortaminik ataasiakkaanik ilaasortaajunnaarsitsinissaminut pisinnaatitaaffeqarpoq, ilaasortaajunnaarsitsineq Forretningsudvalgimut maalaarutigineqarsinnaavoq, Forretningsudvalgilu suliamut aalajangiissalluni. Forretningsudvalgip aalajangernera siulersuisuunernut maalaarutigineqarsinnaavoq, tassanilu aalajangiineq atuuttuutinneqassaaq.

 

 • 12 Naatsorsuutit ukiorlu naatsorsuuserivik

Kattuffiup naatsorsuutai ukiumullu tullermut aningaasatigut ingerlatsinissamik missingersuutit forretningsudvalgip akisussaaffigai.

Imm. 2. Siulersuisuunerit pisarnertut ataatsimiinnerini marluinni § 9, imm. 3 najoqqutaralugu, naatsorsuutit aningaasaatillu naligiissarneri ukiullu sinnerani aningaasatigut ingerlatsinissamut pilersaarutit saqqummiunneqartassapput.

Imm. 3. Naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut siulersuisuunerit ukiakkut pisarnertut ataatsimiinneranni akuerisassanngorlugit saqqummiunneqartassapput. Pisarnertut ataatsimeersuarnerit tamaasa kingullermik ataatsimeeruartoqarnerata kingornagut naatsorsuutit ukiumoortut tamaasa akuerisassanngorlugit saqqummiunneqartassapput.

Imm. 4. Nunaqarfinni illoqarfinnilu peqatigiiffiit aningaasatigut ingerlatsinerat naatsorsuutaallu Kattuffiup akisussaaffiginngilai, takuuk § 6, imm. 2.

Imm. 5. Qaammatisiutit ukiumoortut malillugit Kattuffiup naatsorsuutai suliarineqartassapput.

 

 

 • 13 Kukkunersiuineq

Kattuffiup naatsorsuutai kukkunersiorneqartassapput kukkunersiuisunit pisortanit akuerisaasimasunit ataatsimeersuarnermi qinerneqartunit.

Imm. 2. Naatsorsutit kukkunersiuisunut nassiunneqartassapput ukiumi naatsorsuiviup qaangiuttup tulliani kingusinnarpaamik 1. marts.

Imm. 3. Naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut siulersuisuunernut saqqummiunneqassapput, takuuk § 12, imm. 3.

 

 • 14 Atsiorsinnaatitaaneq / akisussaaneq

Forretningsudvalgi tamarmiusoq partiimut akisussaatinneqarsinnaavoq, taamaattorli udvalgimi ilaasortaasut ataasiakkaarlutik aningaasanut tunngasutigut isumaqatigiissuteqarnerni akisussaatinneqarsinnaanngillat. Taama pisoqartillugu ATASSUT-ip aningaasaatai kisimik akiliutigineqarsinnaapput.

Imm. 2. Partiip allattuunera siulittaasoq peqatigalugu ATASSUT-ip aningaaserivimmi toqqortai tigusiffigisinnaavai forretningsudvalgimulli akisussaaffeqarlutik.

 

 • 15 Malittarisassat allanngortinneqarsinnaanerat

Malittarisassat uku aatsaat allanngortinneqarsinnaapput, pisarnertut nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi taaseqataasinnaasut 2/3-nit akuerineqarunik, malugineqassaarli § 11, imm. 4 aamma 5.

 

 • 16 Kattuffiup atorunnaarsitaasinnaanera

>ATASSUT atorunnaarsinneqarsinnaanngilaq ikinnerpaamik peqatigiiffiit marluk ATASSUT-ip ataannarnissa kissaatigippassuk.
Imm. 2 Kattuffik atorunnaarsinneqassappat kattuffiup aningaasaatai Nunatta Karsianut tunniunneqassapput.

 • 17 Atortuulersinneqarnissaat

Malittarisasaat uku ATASSUT-ip ataatsimeersuarnerani ulloq 29. august 2008 akuersissutigineqarput.

 

Nuuk 29. august 2008

Finn Karlsen, Siulittaasoq

Elna Egede, Aqutsisoq